БРОШУРА ЗА ЛОВОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ

(Улога службеног лица у ловишту и поступак спровођења службених овлашћења ловочувара).

ЛОВАЧКИ РЕЧНИК

(српско-немачки; српско-руски; српско-енглески)

ПРИРУЧНИК ЗА ЛОВНЕ РАДНИКЕ

приручник за савладавање енглеског језика за потребе стручног пратиоца у лову

БОЛЕСТИ ДИВЉАЧИ И ПОСТУПЦИ КОЈИ ПРЕТХОДЕ СЛУЖБЕНОЈ КОНТРОЛИ ОДСТРЕЉЕНЕ ДИВЉАЧИ

ГАЗДОВАЊЕ ДИВЉИМ ПАПКАРИМА

(процена пола, старосне класе и трофејне вредности).

ОБРАДА ТРОФЕЈА И ПРИПРЕМА ДЕРМОПРЕПАРАТА ОДСТРЕЉЕНЕ ДИВЉАЧИ

(обрада лобања и прва припрема трофеја)

СТРУЧНИ СКУПОВИ

Овде погледајте видео снимке са предавања одржаним на стручним скуповима у организацији ЛКС.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СА ОДРЖАНИХ ПРЕДАВАЊА НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ ЗА СТРУЧНУ И ЛОВОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СА ОДРЖАНИХ ПРЕДАВАЊА НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ ЗА СТРУЧНУ И ЛОВОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ И ЧЛАНОВЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА:

ПРЕЗЕНТАЦИЈA СА ПРЕДАВАЊА ОДРЖАНОГ НА ТЕМУ ПРИСУСТВА ПАСА И МАЧАКА У ЛОВИШТУ

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СА ОДРЖАНИХ ПРЕДАВАЊА НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ ЗА СТРУЧНУ И ЛОВОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ И ЧЛАНОВЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА:

ПРЕЗЕНТАЦИЈA СА ОДРЖАНИХ ПРЕДАВАЊА НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ ЗА СТРУЧНУ И ЛОВОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ:

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ВЕЗИ МОНИТОРИНГА БОЛЕСТИ, КЛИНИЧКИХ И ПАТОАНАТОМСКИХ ПРОМЕНА КОД ДИВЉАЧИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА АФРИЧКУ КУГУ СВИЊА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СИСТЕМА ЛОВСТВА У СЛОВАЧКОЈ ПРЕДСТАВЉЕНА ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СЛОВАЧКЕ И ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 18.07.2019. ГОДИНЕ..

Презентације са одржаних предавања на стручним скуповима током 2018. године за стручну и ловочуварску службу:

Презентације са одржаних предавања на стручном скупу за планере 2018. године:

Презентације система ловства у Мађарској представљене приликом потписивања Споразума о сарадњи између Ловачке коморе Мађарске и Ловачке коморе Србије 15.05.2018. године.

Презентације са одржаних предавања на стручним скуповима током 2017. године:

Презентације са одржаних предавања на стручним скуповима током 2016. године:

Презентације са одржаних предавања на стручним скуповима током 2015. године: