О НАМА

Ловачка комора Србије основана је ради остваривања циљева у области заштите права и интереса ловних радника и унапређивања ловства у складу са одрживим газдовањем популацијама дивљачи, општим интересом и општеприхваћеним међународним стандардима у ловству. Као професионална организација ловних радника Ловачка комора Србије основана је на основу Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10). У кратком временском периоду након свога оснивања Комора је од стране ловних радника препозната као организација са циљем заштите њихових интереса који се могу остварити само кроз струковну и еснафску организацију која би пратила законодавну политику која се односи на њене чланове и правовремено указивала на њихов положај и интересе. Зато је број чланова био све већи, да би се чланство попело на тренутних више од 1.900 чланова. По оснивању приступило се унутрашњој организацији, изради интерних аката и конституисању органа Коморе. Ради боље организације и жеље да се мобилише база односно да се чује мишљење ловних радника са терена Комора је организовала регионалне одборе, који се поклапају са управним окрузима и чији чланови су равномерно заступљени у органима Коморе. Чланови Коморе који обављају одређене послове у ловству дужни су по Закону о дивљачи и ловству да стекну лиценцу док је Комора законом овлашћена да спроводи испит за стицање лиценце и да издаје и одузима лиценце. Основана са циљем да побољша положај ловних радника Комора се посветила едукацији својих чланова ангажовањем институција и појединаца из земље и иностранства, што ће допринети унапређењу ловне струке, обезбедити правну сигурност и заштиту стручности професионалних ловних радника, чиме ће уједно обезбедити и заштиту и сигурност корисника ловишта у погледу газдовања ловиштем, почевши од квалитетног, реалног и применљивог планирања, преко озбиљног и стручног реализовања планова и професионалне заштите дивљачи и ловишта.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРНИМ РЕЗУЛТАТИМА У КОМОРИ

Списак изабраних чланова Председништава, Скупштине коморе и Етичког комитета, по регионалним одборима, можете преузети овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРИМА У КОМОРИ

Дана 04. септембра 2020. године, председник Скупштине Коморе је на образложен предлог Управног одбора расписао изборе за чланове Скупштине. Избори ће у складу са Статутом бити спроведени на нивоу регионалних одбора, а чланови Коморе по регионима биће благовремено обавештени o свим активности везаним за организацију избора.

ПРЕДСЕДНИК ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Станко Косовац (биографија)

УПРАВНИ ОДБОР ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 • Станко Косовац – председник
 • Драган Максимовић – потпредседник
 • Жика Митровић (биографија)
 • Владимир Виденовић
 • Миодраг Ђорђевић (биографија)
 • Предраг Ћировић
 • Милан Милашиновић

НАДЗОРНИ ОДБОР ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 • Миодраг Стрнад – председник
 • Александар Просеница
 • Мирко Полић
 • Александар Радосављевић
 • Милан Радојчић

СТРУЧНИ ОДБОР

 • Александар Радосављевић – координатор
 • Драгиша Ђорђевић
 • Миленко Зеремски
 • Чедомир Пелкић
 • Дејан Којић
 • Проф. др Зоран Поповић
 • Проф. др Душко Ћировић
 • Проф. др Владимир Марковић
 • Проф. др Сузана Ђорђевић Милошевић
 • Славиша Костић
 • Владан Бједов

СКУПШТИНА ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК: Александар Ћеранић​

ПОТПРЕДСЕДНИК: Сања Милошев

Погледајте целокупну скупштину

Ред. бр. Име и презиме Регионални одбор/институција
1 Ратко Кушић Средњобанатски
2 Саша Терзић Средњобанатски
3 Ацо Алексић Моравички
4 Дејан Марић Моравички
5 Ференц Ирмењи Севернобанатски
6 Драган Тодоровић Севернобанатски
7 Сања Милошев Севернобачки
8 Стеван Вранић Сремски
9 Дејан Миливојевић Сремски
10 Никола Опачић Сремски
11 Стеван Шпановић Нишавски
12 Миодраг Ђорђевић Нишавски
13 Ненад Стојковић Нишавски
14 Миша Илијев Пиротски
15 Дејан Ђорђев Пиротски
16 Горан Станковић Јабланички
17 Бата Ранђеловић Јабланички
18 Живорад Павловић Подунавски
19 Ненад Тодоровић Борски
20 Драган Милетић Борски
21 Петар Фирановић Борски
22 Горан Пешић Пчињски
23 Славиша Костић Пчињски
24 Срђан Филиповић Топлички
25 Александар Марковић Топлички
26 Радиша Милетић Топлички
27 Владимир Павловић Колубарски
28 Горан Радовић Златиборски
29 Драган Максимовић Златиборски
30 Мирко Полић Златиборски
31 Зоран Петковић Златиборски
32 Зоран Живанчевић Расински
33 Томислав Радосављевић Расински
34 Златко Грујић Расински
35 Сања Момчиловић Богнич Јужнобачки
36 Душко Медић Јужнобачки
37 Милан Грба Јужнобачки
38 Рената Пацик Јужнобачки
39 Славча Стоилков Браничевски
40 Бојан Страиновић Браничевски
41 Светомир Пејић Браничевски
42 Иван Јелић Поморавски
43 Гордан Николић Поморавски
44 Иван Ђорђевић Поморавски
45 Ненад Ристић Поморавски
46 Зоран Величковић Зајечарски
47 Михајло Хаџи Павловић Зајечарски
48 Владимир Виденовић Зајечарски
49 Срђан Ковачевић Рашки
50 Дарко Драгићевић Рашки
51 Игор Атанасковић Рашки
52 Рашко Филиповић Рашки
53 Станко Косовац Западнобачки
54 Александар Просеница Западнобачки
55 Јовица Стојичић Јужнобанатски
56 Симо Травица Јужнобанатски
57 Слободан Несторовић Јужнобанатски
58 Борко Перишић Мачвански
59 Драган Војисављевић Мачвански
60 Милош Ристић Мачвански
61 Жељко Лазић Мачвански
62 Жика Митровић Шумадијски
63 Драгиша Ђорђевић Шумадијски
64 Рајко Прокић Шумадијски
65 Александар Ћеранић Београдски
66 Драгомир Иванковић Београдски
67 Милан Инђић Београдски
68 Милутин Симоновић Београдски
69 Никола Војиновић Београдски
70 Владимир Бјеливук Београдски
71 Александар Радосављевић МПШВ – Управа за шуме
72 Предраг Ћировић МПШВ – Управа за шуме
73 Миодраг Стрнад МПШВ – Управа за шуме
74 Милан Милашиновић Покрајински секретаријат за ПВШ
75 Милан Радојчић Покрајински секретаријат за ПВШ

 

ЕТИЧКИ КОМИТЕТ

Погледајте комитет

 1. Југослав Цветковић
 2. Славко Царевић
 3. Борис Бајић
 4. Атила Јухас
 5. Стева Коледин
 6. Миодраг Ракић
 7. Далибор Митровић
 8. Данијела Младеновић
 9. Александар Николић
 10. Јовица Мартиновић
 11. Миодраг Поповић
 12. Милош Симић
 13. Живорад Петровић
 14. Милун Меловић
 15. Ђорђе Ђенадић
 16. Рената Пацик
 17. Светомир Пејић
 18. Бојан Станковић
 19. Иван Ђорђевић
 20. Игор Атанасковић
 21. Владан Декан
 22. Александар Милутиновић
 23. Милош Ристић
 24. Ненад Ђурђевић
 25. Милутин Ђорђевић
 26. Миодраг Стрнад
 27. Милан Радојчић