О НАМА

Ловачка комора Србије основана је ради остваривања циљева у области заштите права и интереса ловних радника и унапређивања ловства у складу са одрживим газдовањем популацијама дивљачи, општим интересом и општеприхваћеним међународним стандардима у ловству. Као професионална организација ловних радника Ловачка комора Србије основана је на основу Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10). У кратком временском периоду након свога оснивања Комора је од стране ловних радника препозната као организација са циљем заштите њихових интереса који се могу остварити само кроз струковну и еснафску организацију која би пратила законодавну политику која се односи на њене чланове и правовремено указивала на њихов положај и интересе. Зато је број чланова био све већи, да би се чланство попело на тренутних више од 1.900 чланова. По оснивању приступило се унутрашњој организацији, изради интерних аката и конституисању органа Коморе. Ради боље организације и жеље да се мобилише база односно да се чује мишљење ловних радника са терена Комора је организовала регионалне одборе, који се поклапају са управним окрузима и чији чланови су равномерно заступљени у органима Коморе. Чланови Коморе који обављају одређене послове у ловству дужни су по Закону о дивљачи и ловству да стекну лиценцу док је Комора законом овлашћена да спроводи испит за стицање лиценце и да издаје и одузима лиценце. Основана са циљем да побољша положај ловних радника Комора се посветила едукацији својих чланова ангажовањем институција и појединаца из земље и иностранства, што ће допринети унапређењу ловне струке, обезбедити правну сигурност и заштиту стручности професионалних ловних радника, чиме ће уједно обезбедити и заштиту и сигурност корисника ловишта у погледу газдовања ловиштем, почевши од квалитетног, реалног и применљивог планирања, преко озбиљног и стручног реализовања планова и професионалне заштите дивљачи и ловишта.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРИМА У КОМОРИ

Дана 04. септембра 2020. године, председник Скупштине Коморе је на образложен предлог Управног одбора расписао изборе за чланове Скупштине. Избори ће у складу са Статутом бити спроведени на нивоу регионалних одбора, а чланови Коморе по регионима биће благовремено обавештени o свим активности везаним за организацију избора.

ПРЕДСЕДНИК ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Проф. др Милутин Ђорђевић

УПРАВНИ ОДБОР ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 • Проф. др Милутин Ђорђевић – председник
 • Ратко Кушић – потпредседник
 • Александар Радосављевић
 • Станко Косовац
 • Срђан Симовић
 • Томислав Куљанин
 • Братислав Бојовић

НАДЗОРНИ ОДБОР ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 • Драган Златојевић
 • Бојан Тадић
 • Миодраг Стрнад
 • Предраг Ћировић
 • Милан Милашиновић

СТРУЧНИ ОДБОР

 • Ненад Новаковић (биографија)
 • Станко Косовац (биографија)
 • Миленко Зеремски (биографија)
 • Проф. др Зоран Поповић (биографија)
 • Проф. др Војислав Павловић (биографија)
 • Проф. др Светлана Милошевић-Златановић (биографија)
 • Проф. др Зоран Ристић (биографија)
 • Доц. др Душко Ћировић (биографија)
 • Вукан Лавадиновић (биографија)
 • Владан Бједов (биографија)
 • Стеван Вранић (биографија)
 • Милан Малинић (биографија)
 • Дејан Којић (биографија)
 • Зоран Адамовић (биографија)
 • Марко Павловић (биографија)

СКУПШТИНА ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК: Ференц Ирмењи

ПОТПРЕДСЕДНИК: Данијела Младеновић

Погледајте целокупну скупштину

Име и презиме члана – рег. одбор/институција

Милена Романелли

Средњобанатски

Ратко Кушић

Средњобанатски

Александар Најдановић

Јужнобанатски

Петар Хрњак

Јужнобанатски

Зоран Јовановић

Јужнобанатски

Драган Тодоровић

Севернобанатски

Ференц Ирмењи

Севернобанатски

Тихомир Кијац

Севернобачки

Бранислав Плахћински

Јужнобачки

Дејан Беуковић

Јужнобачки

Ивица Агељић

Јужнобачки

Лазар Шарац

Јужнобачки

Милош Куновац

Јужнобачки

Сања Момчиловић Богнич

Јужнобачки

Братислав Бојовић

Моравички

Дејан Марић

Моравички

Младен Вуловић

Моравички

Славча Стоилков

Браничевски

Сретен Милошевић

Браничевски

Жељко Стоисављевић

Браничевски

Бојан Тадић

Западнобачки

Маријан Маријановић

Западнобачки

Дејан Маљковић

Сремски

Дејан Миливојевић

Сремски

Стеван Вранић

Сремски

Драган Милетић

Борски

Горан Стевановић

Борски

Томислав Куљанин

Борски

Миодраг Ђорђевић

Нишавски

Радојица Раденковић

Нишавски

Саша Трпковић

Нишавски

Дејан Ђорђев

Пиротски

Игор Петровић

Пиротски

Данијела Младеновић

Јабланички

Дејан Мишић

Јабланички

Живорад Павловић

Подунавски

Милоје Перовић

Шумадијски

Предраг Радовановић

Шумадијски

Стево Јовановић

Шумадијски

Горан Пешић

Пчињски

Ивица Арсић

Пчињски

Драган Златојевић

Рашки

Милан Жарковић

Рашки

Срђан Симовић

Рашки

Владимир Стојнић

Рашки

Владимир Павловић

Колубарски

Марија Максимовић

Колубарски

Борица Арсић

Мачвански

Горан Калабић

Мачвански

Милош Ристић

Мачвански

Жељко Лазић

Мачвански

Сениша Јовановић

Расински

Томислав Радосављевић

Расински

Златко Грујић

Расински

Александар Петровић

Поморавски

Иван Јелић

Поморавски

Микица Обрадовић

Поморавски

Ненад Јевтић

Поморавски

Рашко Траиловић

Зајечарски

Владимир Виденовић

Зајечарски

Зоран Величковић

Зајечарски

Драган Ашујић

Топлички

Иво Ђорђевић

Топлички

Срђан Филиповић

Топлички

Бојан Максимовић

Златиборски

Драган Цмиљановић

Златиборски

Драган Максимовић

Златиборски

Милан Малинић

Златиборски

Саво Бешлић

Златиборски

Бранислав Томашевић

Београдски

Душан Исајев

Београдски

Милутин Ђорђевић

Београдски

Ненад Новаковић

Београдски

Новак Новаковић

Београдски

Тања Јовановић

Београдски

Александар Радосављевић

Министарство пољоп.

Миодраг Стрнад

Министарство пољоп.

Предраг Ћировић

Министарство пољоп.

Станко Косовац

Покрајински сек.

Милан Милашиновић

Покрајински сек.

ЕТИЧКИ КОМИТЕТ

Погледајте комитет

 1. Милена Романелли
 2. Марјан Пупавац
 3. Драган Тодоровић
 4. Норберт Гараји
 5. Недељко Олић
 6. Славко Царевић
 7. Светомир Пејић
 8. Радован Дамјановић
 9. Никола Опачић
 10. Јовица Мартиновић
 11. Стефан Пашић
 12. Миша Илијев
 13. Владимир Денић
 14. Александар Николић
 15. Рајко Прокић
 16. Ненад Александров
 17. Милан Жарковић
 18. Живорад Петровић
 19. Владан Гератовић
 20. Владан Матић
 21. Бојан Станковић
 22. Иван Ђорђевић
 23. Братислав Марковић
 24. Милун Меловић
 25. Родољуб Хаџи Ценић
 26. Миодраг Стрнад
 27. Милан Милашиновић