ОГЛАСНА ТАБЛА

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

 1. Јавно достављање врши се:
  • ако ниједан други начин достављања није могућ;
  • ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин
  • није било могуће или одговарајуће;
  • у другим случајевима одређеним законом.
 2. Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.
 3. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Oбјављују се Решења о изрицању јавне опомене oд 12.10.2018. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлуке о искључењу из чланства oд 27.12.2018. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлука о искључењу из чланства oд 28.02.2019. године и Решење о одузимању лиценце од 07.03.2019. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о одузимању лиценци oд 19.03.2019. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлукe о искључењу из чланства oд 08.10.2019. године, јер достављање на други начин није било могуће

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о одузимању лиценци oд 07.11.2019. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављује се Одлука о покретању дисциплинског поступка са припадајућим материјалом, oд 09.06.2020. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о изрицању јавне опомене oд 30.07.2020. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлуке о искључењу из чланства од 03.09.2020. год, и Решења о одузимању лиценце oд 04.09.2020. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављујe се Одлукa о изрицању дисциплинске мере „Јавна опомена“ од 03.03.2021. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о изрицању дисциплинске мере „Опомена“ од 13.04.2021. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о изрицању дисциплинске мере „Јавна опомена“ од 08.06.2021. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлука о искључењу из чланства и Решења о одузимању лиценци од 25.06.2021. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о изрицању дисциплинске мере „Опомена“ од 19.07.2021. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о изрицању дисциплинске мере „Опомена“ од 18.08.2021. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлукe о искључењу из чланства од 19.10.2021. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о одузимању лиценци од 27.12.2021. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о изрицању дисциплинске мере „Опомена“ од 27.05.2022. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлукe о искључењу из чланства од 30.08.2022. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о одузимању лиценци од 30.08.2022. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о изрицању дисциплинске мере „Јавна опомена“ од 17.10.2022. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлукe о искључењу из чланства од 18.01.2023. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о одузимању лиценци од 30.01.2023. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о изрицању дисциплинске мере „Опомена“ од 21.04.2023. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлука о искључењу из чланства oд 18.04.2023. године и Решење о одузимању лиценце од 26.04.2023. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решење о изрицању дисциплинске мере ОПОМЕНЕ од 21.04.2023. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлука о искључењу из чланства oд 25.04.2024. године и Решење о одузимању лиценце од 30.05.2024. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о изрицању дисциплинске мере „Јавна опомена“ од 25.04.2024. год, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решење о изрицању дисциплинске мере „Опомена“ од 25.04.2024. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа