КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије; анализу производње и тржишта пољопривредних производа; билансе пољопривредно -прехрамбених производа и систем робних резерви основних пољопривредно -прехрамбених производа; уређење заједничког тржишта, мере тржишно – ценовне политике, структурне политике и земљишне политике у пољопривреди;

Више на: http://www.minpolj.gov.rs/

Министарство заштите животне средине

Министарство заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на: основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; заштиту озонског омотача; климатске промене;

Више на: https://www.ekologija.gov.rs

 

Управа за шуме

Управа за шуме, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику шумарства; очување шума; унапређење и коришћење шума и дивљачи; спровођење мера заштите шума и дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству; инспекцијски надзор у области шумарства и ловства, као и друге послове.

Више на: https://upravazasume.gov.rs/

Управа за ветерину

Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: здравствену заштиту животиња; ветеринарско-санитарну контролу у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, споредних производа животињског порекла, репродуктивног материјала и других организама и предмета којима се може пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију, односно одобравање и контролу рада објеката за производњу намирница животињског порекла (кланице, млекаре и др.);

Више на: http://www.vet.minpolj.gov.rs/

Шумарска Школа Краљево

Srbija – 36000 Kraljevo
ul. Karađorđeva br. 262
Telefoni: +381/36/352 800; 352-235
e-pošta: sumarska@gmail.com

Више на: www.sumarska.edu.rs

6th International Wildlife & Game Management Symposium

It is our pleasure to invite you to participate at the 6th International Wildlife & Game Management Symposium : “Modern aspects of sustainable management of game populations” which will be held in Sofia, Bulgaria 13-16 June 2018. The main goal of the Symposium is to present the most important scientific results within game management, game nutrition, game genetic and conservation, game health, cinology, hunting legislation, tourism and human dimension in wildlife, of both national and international experts.

Више на: http://www.huntsym2018.thegamest.info/