СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе. Теме овогодишњих стручних скупова су биле: „Управљање популацијама длакавих предатора у ловиштима Србије“, и „Ловачка етика, обичаји у лову и поступање стручног пратиоца“. Предавања су одржали еминентни стручњаци из ових области и то: доц. др Душко Ћировић – са Биолошког факултета Универзитета у Београду и Славољуб Драгишић – новинар и гл. и одг. уредник специјализованог ловачког магазина «Предатор».

Доц. др Душко Ћировић, који се годинама бави карниворама, је у врло динамичном предавању упознао ловне раднике са главним факторима који утичу на управљање длакавим предаторима код нас, а пре свега вуком, медведом и шакалом. Како је ово предавање делом било засновано на подацима добијеним на пројекту «План управљања популацијама вука», који је финасирала Управа за шуме, ловни радници су могли да добију све информације које се тичу бројности и услова за добијање Цитес дозвола за извоз трофеја вука. Највише питања било је везано за бројност шакала и разбијање уврежених претпоставки о разлозима повећања бројности шакала и њиховој екологији. Доц. др Душко Ћировић изнео је доказе (желудачни садржај) да је главни разлог за повећање бројности шакала велики број дивљих депонија, које су извор хране за предатора који се храни опортунистички (користи лако доступне изворе хране), способан је да користи антропогене ресурсе и насељава различите типове станишта.

Друга тема је резултат потребе да се пошаље позитивна слика о ловству у целини, што се може постићи најпре поштовањем ловачке етике и добрим ловачким обичајима. У том смислу је пресудна улога стручног пратиоца у лову. Славољуб Драгишић је током предавања посебно указао на грешке које се дешавају у пракси као резултат нестручности и непажње приликом фотографисања одстрељене дивљачи, што ствара лошу слику о ловству у широј друштвеној заједници. Притисци којима је лов као активност последњих година изложен постоје у целој Европи, а једини начин да им се одупремо је константно улагање напора да се послови у ловишту обављају у складу са нечелима одрживог газдовања дивљачи укључујући и ловачку етику. Промоција ловишта и развој ловства као привредне делатности је условљен сталном бригом за природни ресурс који је поверен на газдовање.

Стручни скупови којима је присуствовало преко 900 ловних радника су организовани на 7 локација широм Р. Србије. У току едукације ловни радници су имали прилике да обнове постојећа и стекну нова знања, у циљу квалитетнијег обављања послова у ловишту. На крају сваког предавања ловни радници су могли да поставе питања предавачима, размене мишљења и отклоне евентуалне недоумице у раду.

Уважавајући потребе ловних радника и настављајући дугогодишњу добру праксу, свим учесницима скупова подељен је примерак приручника «Болести дивљачи и поступци који претходе службеној контроли одстрељене дивљачи», чији аутор Василије Рајчевић, др .вет. медицине и ветеринарски инспектор, који је био прошлогодишњи предавач на едукацији која је била посвећена овој теми, а пре свега болести Афричке куге свиња.

Догађаји:

АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ЗАМЕНЕ ИСПРАВА ВЛАСНИКА ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ЗАМЕНЕ ИСПРАВА ВЛАСНИКА ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

Након продужетка рока за замену исправа власника оружја, у чему је Комора узела учешћа и о чему је јавност била обавештена, Комора је наставила са праћењем спровођења Закона о оружју и муницији. Тим поводом примећено је да се пракса полицијских управа није много...

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ – 30 ГОДИНА ОБАВЉАЊА ЛОВОЧУВАРСКИХ ПОСЛОВА

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ – 30 ГОДИНА ОБАВЉАЊА ЛОВОЧУВАРСКИХ ПОСЛОВА

Ловачко удружење „Поморавље – Плана“ из Велике Плане, које газдује ловиштем „Врбица“, као и сваке године свечано је обележило отварање лова на ситну дивљач. Прослави је присуствовало стотинак ловаца, међу којима и гости из околних ловачких удружења. Посебан део...

У НАУЧНОМ ИНСТИТУТУ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО ОРГАНИЗОВАН САСТАНАК СА ЛОВНИМ РАДНИЦИМА БЕОГРАДСКОГ ОКРУГА

У НАУЧНОМ ИНСТИТУТУ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО ОРГАНИЗОВАН САСТАНАК СА ЛОВНИМ РАДНИЦИМА БЕОГРАДСКОГ ОКРУГА

У тренутку када је афричка куга свиња постала реална опасност за популације дивљих и домаћих свиња, на иницијативу директорке Научног института за ветеринарство Србије др сци вет мед Добриле Јакић Димић и председника Коморе проф. др Милутина Ђорђевића организован је...

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА КОЛЕГАМА ИЗ МАЂАРСКЕ И СЛОВАЧКЕ

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА КОЛЕГАМА ИЗ МАЂАРСКЕ И СЛОВАЧКЕ

На позив колега из Мађарске и Словачке представници Коморе су присуствовали прослави Св. Хуберта у Секешфехервару (Мађарска) и Бетлиару (Словачка). Свечаност која је организована у Мађарској организована је под покровитељством мађарске владе коју је представљао...

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ЛОВАЧКИХ КОМОРА СЛОВАЧКЕ И СРБИЈЕ

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ЛОВАЧКИХ КОМОРА СЛОВАЧКЕ И СРБИЈЕ

Ловачка комора Србије је имала част да 18. јула 2019 године, угости колеге из Словачке, док су домаћи ловни радници добили прилику да размене мишљења и искуства са водећим људима једне од најразвијенијих ловних привреда у Европи. У посети Београду био је др Тибор...

Share This