СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе. Теме овогодишњих стручних скупова су биле: „Управљање популацијама длакавих предатора у ловиштима Србије“, и „Ловачка етика, обичаји у лову и поступање стручног пратиоца“. Предавања су одржали еминентни стручњаци из ових области и то: доц. др Душко Ћировић – са Биолошког факултета Универзитета у Београду и Славољуб Драгишић – новинар и гл. и одг. уредник специјализованог ловачког магазина «Предатор».

Доц. др Душко Ћировић, који се годинама бави карниворама, је у врло динамичном предавању упознао ловне раднике са главним факторима који утичу на управљање длакавим предаторима код нас, а пре свега вуком, медведом и шакалом. Како је ово предавање делом било засновано на подацима добијеним на пројекту «План управљања популацијама вука», који је финасирала Управа за шуме, ловни радници су могли да добију све информације које се тичу бројности и услова за добијање Цитес дозвола за извоз трофеја вука. Највише питања било је везано за бројност шакала и разбијање уврежених претпоставки о разлозима повећања бројности шакала и њиховој екологији. Доц. др Душко Ћировић изнео је доказе (желудачни садржај) да је главни разлог за повећање бројности шакала велики број дивљих депонија, које су извор хране за предатора који се храни опортунистички (користи лако доступне изворе хране), способан је да користи антропогене ресурсе и насељава различите типове станишта.

Друга тема је резултат потребе да се пошаље позитивна слика о ловству у целини, што се може постићи најпре поштовањем ловачке етике и добрим ловачким обичајима. У том смислу је пресудна улога стручног пратиоца у лову. Славољуб Драгишић је током предавања посебно указао на грешке које се дешавају у пракси као резултат нестручности и непажње приликом фотографисања одстрељене дивљачи, што ствара лошу слику о ловству у широј друштвеној заједници. Притисци којима је лов као активност последњих година изложен постоје у целој Европи, а једини начин да им се одупремо је константно улагање напора да се послови у ловишту обављају у складу са нечелима одрживог газдовања дивљачи укључујући и ловачку етику. Промоција ловишта и развој ловства као привредне делатности је условљен сталном бригом за природни ресурс који је поверен на газдовање.

Стручни скупови којима је присуствовало преко 900 ловних радника су организовани на 7 локација широм Р. Србије. У току едукације ловни радници су имали прилике да обнове постојећа и стекну нова знања, у циљу квалитетнијег обављања послова у ловишту. На крају сваког предавања ловни радници су могли да поставе питања предавачима, размене мишљења и отклоне евентуалне недоумице у раду.

Уважавајући потребе ловних радника и настављајући дугогодишњу добру праксу, свим учесницима скупова подељен је примерак приручника «Болести дивљачи и поступци који претходе службеној контроли одстрељене дивљачи», чији аутор Василије Рајчевић, др .вет. медицине и ветеринарски инспектор, који је био прошлогодишњи предавач на едукацији која је била посвећена овој теми, а пре свега болести Афричке куге свиња.

Догађаји:

КОЛЕГЕ ИЗ МАЂАРСКЕ НА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПЛАНЕРА

КОЛЕГЕ ИЗ МАЂАРСКЕ НА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПЛАНЕРА

У просторијама хотела Путник Инн 11. октобра 2022.године, одржан је стручни скуп чланова Коморе који су имаоци лиценци за израду планских докумената. Стручно усавршавање је посетио рекордан број планера, што се објашњава актуелношћу тема које су презентовали угледни...

ЛОВАЧКА КОМОРА УЧЕСТВОВАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ WWF-А У МАДРИДУ

ЛОВАЧКА КОМОРА УЧЕСТВОВАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ WWF-А У МАДРИДУ

На позив WWF (World Wide Fund for Nature) Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) је учествовала на конференцији која је одржана 28, 29 и 30.6.2022. године, на тему кажњивања кривичних дела против заштићених дивљих врста у Европи. Конференција је организована у...

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

У Комори су дана 27.10.2021. године, организовани стручни испити за стицање лиценци за израду планских докумената, стручне службе за газдовање ловиштем и за обављање послова ловочуварске службе. Уз примену свих мера за спречавање ширења covid-19 вируса, организовани...

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ „ЈЕДНО С ПРИРОДОМ“ СВЕТ ЛОВА И ПРИРОДЕ

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ „ЈЕДНО С ПРИРОДОМ“ СВЕТ ЛОВА И ПРИРОДЕ

У Будимпешти је 25. септембра отворена светска изложба лова, ”Једно са природомˮ, која се организује под покровитељством владе Мађарске. На изложби која се после 50 година организује у оваквом формату, учествује педесет излагача из више од сто земаља који ће на...

АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ЗАМЕНЕ ИСПРАВА ВЛАСНИКА ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ЗАМЕНЕ ИСПРАВА ВЛАСНИКА ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

Након продужетка рока за замену исправа власника оружја, у чему је Комора узела учешћа и о чему је јавност била обавештена, Комора је наставила са праћењем спровођења Закона о оружју и муницији. Тим поводом примећено је да се пракса полицијских управа није много...

Share This