СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе. Теме овогодишњих стручних скупова су биле: „Управљање популацијама длакавих предатора у ловиштима Србије“, и „Ловачка етика, обичаји у лову и поступање стручног пратиоца“. Предавања су одржали еминентни стручњаци из ових области и то: доц. др Душко Ћировић – са Биолошког факултета Универзитета у Београду и Славољуб Драгишић – новинар и гл. и одг. уредник специјализованог ловачког магазина «Предатор».

Доц. др Душко Ћировић, који се годинама бави карниворама, је у врло динамичном предавању упознао ловне раднике са главним факторима који утичу на управљање длакавим предаторима код нас, а пре свега вуком, медведом и шакалом. Како је ово предавање делом било засновано на подацима добијеним на пројекту «План управљања популацијама вука», који је финасирала Управа за шуме, ловни радници су могли да добију све информације које се тичу бројности и услова за добијање Цитес дозвола за извоз трофеја вука. Највише питања било је везано за бројност шакала и разбијање уврежених претпоставки о разлозима повећања бројности шакала и њиховој екологији. Доц. др Душко Ћировић изнео је доказе (желудачни садржај) да је главни разлог за повећање бројности шакала велики број дивљих депонија, које су извор хране за предатора који се храни опортунистички (користи лако доступне изворе хране), способан је да користи антропогене ресурсе и насељава различите типове станишта.

Друга тема је резултат потребе да се пошаље позитивна слика о ловству у целини, што се може постићи најпре поштовањем ловачке етике и добрим ловачким обичајима. У том смислу је пресудна улога стручног пратиоца у лову. Славољуб Драгишић је током предавања посебно указао на грешке које се дешавају у пракси као резултат нестручности и непажње приликом фотографисања одстрељене дивљачи, што ствара лошу слику о ловству у широј друштвеној заједници. Притисци којима је лов као активност последњих година изложен постоје у целој Европи, а једини начин да им се одупремо је константно улагање напора да се послови у ловишту обављају у складу са нечелима одрживог газдовања дивљачи укључујући и ловачку етику. Промоција ловишта и развој ловства као привредне делатности је условљен сталном бригом за природни ресурс који је поверен на газдовање.

Стручни скупови којима је присуствовало преко 900 ловних радника су организовани на 7 локација широм Р. Србије. У току едукације ловни радници су имали прилике да обнове постојећа и стекну нова знања, у циљу квалитетнијег обављања послова у ловишту. На крају сваког предавања ловни радници су могли да поставе питања предавачима, размене мишљења и отклоне евентуалне недоумице у раду.

Уважавајући потребе ловних радника и настављајући дугогодишњу добру праксу, свим учесницима скупова подељен је примерак приручника «Болести дивљачи и поступци који претходе службеној контроли одстрељене дивљачи», чији аутор Василије Рајчевић, др .вет. медицине и ветеринарски инспектор, који је био прошлогодишњи предавач на едукацији која је била посвећена овој теми, а пре свега болести Афричке куге свиња.

Догађаји:

НОВИ СТРУЧНИ СКУП ЧЛАНОВА КОМОРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

НОВИ СТРУЧНИ СКУП ЧЛАНОВА КОМОРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Ловачка комора Србије је у складу са програмом едукације за 2018. год, организовала 24.08.2018. године, у Београду, стручни скуп у оквиру обавезне едукације ловних радника са лиценцом за израду планских документа у ловству. Тема едукације је била „Значај стручног и...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2018. год, организовала током новембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе. У...

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ДРЖАВНОМ ЛОВАЧКОМ КОМОРОМ МАЂАРСКЕ

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ДРЖАВНОМ ЛОВАЧКОМ КОМОРОМ МАЂАРСКЕ

У складу са потребом да се систем ловства у Србији организује по угледу на најбоље европске примере, као и постизања блиске сарадње са колегама из Мађарске, Ловачка комора Србије је дана 15. маја 2018. године, склопила међународни Споразум о сарадњи са Ловачком...

ЕДУКАЦИЈА ЧЛАНОВА КОМОРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

ЕДУКАЦИЈА ЧЛАНОВА КОМОРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2017. год, организовала 21.12.2017. године, у Деспотовцу стручни скуп у оквиру обавезне годишње едукације ловних радника са лиценцом за израду планских документа у ловству. Тема едукације је била...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2017. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске...

Share This