ОДРЖАНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ

Ловачка комора Србије је у складу са Годишњим програмом едукације за 2023. годину, организовала у периоду октобар-децембар текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем, обављање послова ловочуварске службе и израде планских докумената. Након претходне три године, у којима су због проглашења пандемије COVID 19 стручни скупови организовани ON-LINE, овога пута исти су, на задовољство велике већине присутних, организовани уживо, као што је то био случај до 2019. године.

У складу са програмом едукације, одређене су следеће теме: 

–           Обука о коришћењу и начину уноса података у Ловачки информациони систем;
–           Фауна карнивора Србије – незаконита поступања и улога ловочуварске службе у спречавању истих – предавач проф. др Душко Ћировић;
–           Исхрана дивљих папкара – потребе и нормативи – предавач проф. др Зоран Поповић;
–           Примена Закона о дивљачи и ловству као и позаконских аката у пракси, проблеми и предлог решења – предавач дипл. инж. Миленко Зеремски и
–           Планирање газдовања популацијама дивљачи у ловишту – предавач проф. др Зоран Поповић.

За обуку ловних радника за коришћење Ловачког информационог система задужени су подручни администратори за примену овог система и то: Никола Милутиновић, Владимир Павловић, Миодраг Ђорђевић, Марко Павловић, Слободан Љубојевић као и проф. др Владимир Марковић.

Стручни скупови су организовани за 766 ловних радника, са лиценцама за обављање послова стручне и ловочуварске службе, на 8 локација широм Р. Србије. У току едукације ловни радници су имали прилику да обнове постојећа и стекну нова знања, у циљу квалитетнијег обављања послова у ловишту. Након излагања сваког од предавача, а нарочито када је у питању тема примене ЗОДИЛ-а, учесници скупа су износили своја запажања и мишљења у оквиру задате тематике, што показује колико су теме едукације актуелне и значајне за ловне раднике у свакодневном обављању стручних послова у ловишту. Осим тога, на крају сваког скупа учесницима су подељени тестови са питањима која се тичу обрађених тема, као једна врста провере усвојених и обновљених знања са предавања. Од ове године чланови Коморе попуњавају анонимну анкету која служи за валоризацију стручног скупа, где осим оцењивања тема, предавача и саме организације скупа, имају могућност да предложе тему која је по њиховом мишљену најважнија за обраду, а која би била уврштена у програм едукације за наредну годину.

Крајем децембра Комора је организовала и стручни скуп за више од 50 чланова са лиценцом за израду планских докумената.

Догађаји:

ОДРЖАНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ОДРЖАНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Дана 28. маја 2024. године, у aмфитеатру Шумарског факултета у Београду, одржана је трећа редовна седница Скупштине Ловачке коморе Србије. У конструктивној атмосфери донете су одговарајуће одлуке које проистичу из делокруга рада Скупштине. Између осталог, Скупштина је...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе, који нису присуствовали стручним скуповима за 2023. годину, у терминима током новембра и децембра месеца прошле године, да ћемо организовати стручно усавршавање ловних радника, у додатном термину, путем интернета. На овај...

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Због честог интересовања, обавештавамо чланове ЛКС и потенцијалне кандидате за полагање стручног испита за стицање лиценце, да ће исти бити организован у првој половини априла месеца 2024. године. Позивамо кандидате да Комори благовремено доставе Пријаву за полагање...

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА У ВЕЗИ ПРОСТОРНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА СМЕШТАЈ ОРУЖЈА

Комора је обавештења од стране службених лица у ловиштима да је корисницима ловишта од стране појединих организационих јединица МУП-а атражено да обезбеде просторно-техничке услове који нису прописани чл. 10а. правилника о просторно-техничким условима за безбедно...