НАПАД НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ У ЛОВИШТУ

Од свога оснивања Ловачка комора Србије улаже максималне напоре да заштити своје чланове који као службена лица у ловишту обављају послове заштите и гајења дивљачи, као природног богатства у власништву Р. Србије. У том смислу, један део активности односио се на подношење кривичних пријава за напад на ловочуварску службу, које су своје епилоге добиле у правноснажним осуђујућим судским пресудама (случајеви напада на службено лице у Пријепољу, Трстенику, Мирочу, Јагодини и др.), као и инсистирањем код надлежних државних органа, на правилним квалификацијама извршених дела према службеним лицима у ловишту.

Осим константних притиска на раду којима су изложени бројни радници стручне и ловочуварске службе у ловишту, што због природе посла или неких лоших системских решења, један број дела је директно уперен на физички интегритет и имовину службеног лица, као што је случај са најновијим нападом на ловочувара у Новом Пазару. Наиме, након  неколико „опомена“ које је добио од стране оних којима вероватно не одговара законско поступање ловочувара, у виду избушених гума на возилу и обијања истог, ловочувару је запаљено приватно возило. У уторак 12.09.2023. године, ловочувар С.М. је у редовну контролу ловишта кренуо својм приватним возилом које је паркирао и кренуо пешке у обилазак терена. Пошто се након извесног времена вратио до места где је паркирао возило видео је да је од истог остала само изгорела олупина. О целом догађају ловочувар је одмах обавестио МУП чији службеници су извршили увиђај на лицу места, а обавештени су и јавни тужилац као и надлежни ловни инспектор.

Ово је иначе други отворени напад на ловочуварску службу у Ловачком удружењу „Ловац“ из Новог Пазара, након напада на ловочувара који је том приликом задобио лакше телесне повреде.

Ловачка комора Србије ће свакако пратити овај случај и наставити са праксом одржавања сталног контакта са својим члановима и државним органима који су надлежни за поступање у оваквим ситуацијама, као и са алармирањем ловачке и шире јавности када год је угрожен општи интерес.

Актуелности:

ОДРЖАНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Дана 28. маја 2024. године, у aмфитеатру Шумарског факултета у Београду, одржана је трећа редовна седница Скупштине Ловачке коморе Србије. У конструктивној атмосфери донете су одговарајуће одлуке које проистичу из делокруга рада Скупштине. Између осталог, Скупштина је...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе, који нису присуствовали стручним скуповима за 2023. годину, у терминима током новембра и децембра месеца прошле године, да ћемо организовати стручно усавршавање ловних радника, у додатном термину, путем интернета. На овај...

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Због честог интересовања, обавештавамо чланове ЛКС и потенцијалне кандидате за полагање стручног испита за стицање лиценце, да ће исти бити организован у првој половини априла месеца 2024. године. Позивамо кандидате да Комори благовремено доставе Пријаву за полагање...

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА У ВЕЗИ ПРОСТОРНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА СМЕШТАЈ ОРУЖЈА

Комора је обавештења од стране службених лица у ловиштима да је корисницима ловишта од стране појединих организационих јединица МУП-а атражено да обезбеде просторно-техничке услове који нису прописани чл. 10а. правилника о просторно-техничким условима за безбедно...

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ

Ловачка комора Србије је у складу са Годишњим програмом едукације за 2023. годину, организовала у периоду октобар-децембар текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем, обављање послова ловочуварске...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ СКУПА ЗА ЧЛАНОВЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у четвртак 21. децембра 2023. године, у просторијама Коморе, стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за израду...