КОЛЕГЕ ИЗ МАЂАРСКЕ НА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПЛАНЕРА

У просторијама хотела Путник Инн 11. октобра 2022.године, одржан је стручни скуп чланова Коморе који су имаоци лиценци за израду планских докумената. Стручно усавршавање је посетио рекордан број планера, што се објашњава актуелношћу тема које су презентовали угледни предавачи из Мађарске, као и чињеницом да се овакав скуп догађа после двогодишње ванредне ситуације узроковане пандемијом корона вируса. Ловни радници који се баве израдом планских докумената су искористили прилику да се виде са колегама и коначно врате професиналним темама.

Како је јеленска дивљач од изузетног значаја за Републику Србију, активности Коморе подржале су институције и организације које су укључене у заштиту и очување фондова дивљачи. Скупу су присуствовали представнице Вишег Јавног тужилаштва Драгана Пилиповић и Првог основног јавног тужилаштва-одељење за еколошки криминал Нена Милорадовић Бјелица, потом шеф одсека за ловство Управе за шуме – МПШВ Александар Радосављевић, начелник Јединице за сузбијање еколошког криминала МУП-а Живица Мунћан и његов сарадник Филип Нахајовски, представница WWF-а Ива Свилар и Влада Јаћовић из Министарства заштите животне средине.

Заједнички став гостију, који су се обратили скупу, је да је за успешно газдовање дивљачи као природног богатства и државног власништва неопходан мултидисциплинаран приступ у решавању проблема као и ангажовање и сарадња свих релевантних институција и организација. Осим тога, Александар Радосављевић из Управе за шуме је изнео основне податке о реинтродукцији и резултатима насељавања јеленске дивљачи на простору западне и централне Србије.

Предавања на скупу су одржали проф. др Јанош Нађ – шеф центра за узгој дивљачи у Босзенфану и његова сарадница проф. др Јулиана Бокор, обоје са Универзитета у Капошвару, Мађарска, а теме предавања су биле:

1.    Планирање управљања дивљачи у центру Босзенфан;

2.    Излучење јелена европског – принципи и заблуде и

3.    Резултати истраживања развоја парогова јелена европског.

Уважени предавачи су у тросатном излагању представили присутним члановима начин управљања дивљачи у центру за репродукцију јелена европског у Босзенфану, детаљно приказујући стање и типове станишта, начине за унапређење прехрамбених потенцијала истих, преко обавезне селекције јелена и кошута и начина и принципа на којима се иста врши, до форсирања најбољег генетског материјала путем банке семена (post mortem) и вештачког осемењавања. Након изложених предавања уследила је дискусија током које су колеге из Мађарске, као научни радници и стручњаци са дугогодишњим искуством у пракси, одговориле на низ постављених питања.

Због великог интересовања за теме едукације, предавање је снимано и преношено on line на сајту Коморе, где су стручна лица за газдовање ловиштем могла да приступе преко корисничког налога.  У складу са досадашњом праксом, снимак предавања ће бити постављен на YOUTUBE канал, а презентације на сајт Коморе, како би могли да га погледају сви заинтересовани чланови и заљубљеници у лов, којима је ова тема интересантна.

Догађаји:

ОДРЖАНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ОДРЖАНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Дана 28. маја 2024. године, у aмфитеатру Шумарског факултета у Београду, одржана је трећа редовна седница Скупштине Ловачке коморе Србије. У конструктивној атмосфери донете су одговарајуће одлуке које проистичу из делокруга рада Скупштине. Између осталог, Скупштина је...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе, који нису присуствовали стручним скуповима за 2023. годину, у терминима током новембра и децембра месеца прошле године, да ћемо организовати стручно усавршавање ловних радника, у додатном термину, путем интернета. На овај...

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Због честог интересовања, обавештавамо чланове ЛКС и потенцијалне кандидате за полагање стручног испита за стицање лиценце, да ће исти бити организован у првој половини априла месеца 2024. године. Позивамо кандидате да Комори благовремено доставе Пријаву за полагање...

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА У ВЕЗИ ПРОСТОРНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА СМЕШТАЈ ОРУЖЈА

Комора је обавештења од стране службених лица у ловиштима да је корисницима ловишта од стране појединих организационих јединица МУП-а атражено да обезбеде просторно-техничке услове који нису прописани чл. 10а. правилника о просторно-техничким условима за безбедно...