КОЛЕГЕ ИЗ МАЂАРСКЕ НА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПЛАНЕРА

У просторијама хотела Путник Инн 11. октобра 2022.године, одржан је стручни скуп чланова Коморе који су имаоци лиценци за израду планских докумената. Стручно усавршавање је посетио рекордан број планера, што се објашњава актуелношћу тема које су презентовали угледни предавачи из Мађарске, као и чињеницом да се овакав скуп догађа после двогодишње ванредне ситуације узроковане пандемијом корона вируса. Ловни радници који се баве израдом планских докумената су искористили прилику да се виде са колегама и коначно врате професиналним темама.

Како је јеленска дивљач од изузетног значаја за Републику Србију, активности Коморе подржале су институције и организације које су укључене у заштиту и очување фондова дивљачи. Скупу су присуствовали представнице Вишег Јавног тужилаштва Драгана Пилиповић и Првог основног јавног тужилаштва-одељење за еколошки криминал Нена Милорадовић Бјелица, потом шеф одсека за ловство Управе за шуме – МПШВ Александар Радосављевић, начелник Јединице за сузбијање еколошког криминала МУП-а Живица Мунћан и његов сарадник Филип Нахајовски, представница WWF-а Ива Свилар и Влада Јаћовић из Министарства заштите животне средине.

Заједнички став гостију, који су се обратили скупу, је да је за успешно газдовање дивљачи као природног богатства и државног власништва неопходан мултидисциплинаран приступ у решавању проблема као и ангажовање и сарадња свих релевантних институција и организација. Осим тога, Александар Радосављевић из Управе за шуме је изнео основне податке о реинтродукцији и резултатима насељавања јеленске дивљачи на простору западне и централне Србије.

Предавања на скупу су одржали проф. др Јанош Нађ – шеф центра за узгој дивљачи у Босзенфану и његова сарадница проф. др Јулиана Бокор, обоје са Универзитета у Капошвару, Мађарска, а теме предавања су биле:

1.    Планирање управљања дивљачи у центру Босзенфан;

2.    Излучење јелена европског – принципи и заблуде и

3.    Резултати истраживања развоја парогова јелена европског.

Уважени предавачи су у тросатном излагању представили присутним члановима начин управљања дивљачи у центру за репродукцију јелена европског у Босзенфану, детаљно приказујући стање и типове станишта, начине за унапређење прехрамбених потенцијала истих, преко обавезне селекције јелена и кошута и начина и принципа на којима се иста врши, до форсирања најбољег генетског материјала путем банке семена (post mortem) и вештачког осемењавања. Након изложених предавања уследила је дискусија током које су колеге из Мађарске, као научни радници и стручњаци са дугогодишњим искуством у пракси, одговориле на низ постављених питања.

Због великог интересовања за теме едукације, предавање је снимано и преношено on line на сајту Коморе, где су стручна лица за газдовање ловиштем могла да приступе преко корисничког налога.  У складу са досадашњом праксом, снимак предавања ће бити постављен на YOUTUBE канал, а презентације на сајт Коморе, како би могли да га погледају сви заинтересовани чланови и заљубљеници у лов, којима је ова тема интересантна.

Догађаји:

ЛОВАЧКА КОМОРА УЧЕСТВОВАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ WWF-А У МАДРИДУ

ЛОВАЧКА КОМОРА УЧЕСТВОВАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ WWF-А У МАДРИДУ

На позив WWF (World Wide Fund for Nature) Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) је учествовала на конференцији која је одржана 28, 29 и 30.6.2022. године, на тему кажњивања кривичних дела против заштићених дивљих врста у Европи. Конференција је организована у...

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

У Комори су дана 27.10.2021. године, организовани стручни испити за стицање лиценци за израду планских докумената, стручне службе за газдовање ловиштем и за обављање послова ловочуварске службе. Уз примену свих мера за спречавање ширења covid-19 вируса, организовани...

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ „ЈЕДНО С ПРИРОДОМ“ СВЕТ ЛОВА И ПРИРОДЕ

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ „ЈЕДНО С ПРИРОДОМ“ СВЕТ ЛОВА И ПРИРОДЕ

У Будимпешти је 25. септембра отворена светска изложба лова, ”Једно са природомˮ, која се организује под покровитељством владе Мађарске. На изложби која се после 50 година организује у оваквом формату, учествује педесет излагача из више од сто земаља који ће на...

АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ЗАМЕНЕ ИСПРАВА ВЛАСНИКА ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ЗАМЕНЕ ИСПРАВА ВЛАСНИКА ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

Након продужетка рока за замену исправа власника оружја, у чему је Комора узела учешћа и о чему је јавност била обавештена, Комора је наставила са праћењем спровођења Закона о оружју и муницији. Тим поводом примећено је да се пракса полицијских управа није много...

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске...

Share This