ЛОВАЧКА КОМОРА УЧЕСТВОВАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ WWF-А У МАДРИДУ

На позив WWF (World Wide Fund for Nature) Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) је учествовала на конференцији која је одржана 28, 29 и 30.6.2022. године, на тему кажњивања кривичних дела против заштићених дивљих врста у Европи. Конференција је организована у Мадриду, а циљ конференције је била размена искустава европских земаља на ову тему и унапређење међународне сарадње у овој области. Делегацију Србије су поред Коморе чинили представници Тужилаштва и Министарства за заштиту животне средине. Учесници конференције били су тужиоци, судије, припадници полиције, инспекција и НВО из разних европских држава. Посебан куриозитет представља чињеница да је Ловачка комора Србије била једина организација из области ловства која је позвана на овакав скуп, на чему се посебно захваљујемо колегама из WWF Србија.

Конференција, која је била врло садржајна, састојала се из низа презентација, радионица и интерактивних сесија на којима су представници држава износили своја искуства и запажања на унапред постављене теме. Званичан језик конференције био је енглески, а представници делегација (Шпаније, Италије, Холандије, Велике Британије, Канаде, Пољске, Мађарске, Словачке, Чешке, Бугарске, Румуније, Хрватске, Србије и др.) су били подељени по различитим групама зависно од тема и природе послова које у различитим институцијама обављају.

Учесници скупа су се сложили да су дела еколошког криминалитета скоријег датума и да су по својој природи «невидљива», јер се последице таквих кривичних дела виде тек годинама након извршења дела. Стога је потребно да се европска политика кажњавања у овој области заснива на  следећим принципима: 1) едукација судија и тужилаца у погледу кривичних дела  из области еколошког криминала, 2) специјализација полиције, тужилаштва и судија за  еколошки криминал, 3) израда поузданих база података и умрежавање заинтересованих држава, 4) даље јачање улоге НВО у откривању кривичних дела из ове области и обезбеђивању доказа, као и едукацији становништва што је најбоља превенција еколошког криминала.

Комора је на конференцији представљена као организација која је основана од стране државе са циљем да штити интерес ловних радника који су пре свих задужени за заштиту и гајење дивљачи која је државна имовина. Стога је кључни интерес државе да, у циљу заштите дивљачи, има јасно прописану легислативу, без правних празнина и судске праксе која охрабрује починиоце кривичних дела да понављају своје друштвено штетно понашање.
Закључак и извештај са ове конференције биће достављен Европској комисији, која ће на основу њих доносити адекватне правно обавезујуће акте (директиве) или препоруке. Стога је учешће на оваквим скуповима од изузетне важности за ловство како би се на време заузео став на поједине теме и спремно дочекале промене које су инициране из Европске уније.

Догађаји:

ОДРЖАНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ОДРЖАНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Дана 28. маја 2024. године, у aмфитеатру Шумарског факултета у Београду, одржана је трећа редовна седница Скупштине Ловачке коморе Србије. У конструктивној атмосфери донете су одговарајуће одлуке које проистичу из делокруга рада Скупштине. Између осталог, Скупштина је...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе, који нису присуствовали стручним скуповима за 2023. годину, у терминима током новембра и децембра месеца прошле године, да ћемо организовати стручно усавршавање ловних радника, у додатном термину, путем интернета. На овај...

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Због честог интересовања, обавештавамо чланове ЛКС и потенцијалне кандидате за полагање стручног испита за стицање лиценце, да ће исти бити организован у првој половини априла месеца 2024. године. Позивамо кандидате да Комори благовремено доставе Пријаву за полагање...

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА У ВЕЗИ ПРОСТОРНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА СМЕШТАЈ ОРУЖЈА

Комора је обавештења од стране службених лица у ловиштима да је корисницима ловишта од стране појединих организационих јединица МУП-а атражено да обезбеде просторно-техничке услове који нису прописани чл. 10а. правилника о просторно-техничким условима за безбедно...