ЛОВАЧКА КОМОРА УЧЕСТВОВАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ WWF-А У МАДРИДУ

На позив WWF (World Wide Fund for Nature) Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) је учествовала на конференцији која је одржана 28, 29 и 30.6.2022. године, на тему кажњивања кривичних дела против заштићених дивљих врста у Европи. Конференција је организована у Мадриду, а циљ конференције је била размена искустава европских земаља на ову тему и унапређење међународне сарадње у овој области. Делегацију Србије су поред Коморе чинили представници Тужилаштва и Министарства за заштиту животне средине. Учесници конференције били су тужиоци, судије, припадници полиције, инспекција и НВО из разних европских држава. Посебан куриозитет представља чињеница да је Ловачка комора Србије била једина организација из области ловства која је позвана на овакав скуп, на чему се посебно захваљујемо колегама из WWF Србија.

Конференција, која је била врло садржајна, састојала се из низа презентација, радионица и интерактивних сесија на којима су представници држава износили своја искуства и запажања на унапред постављене теме. Званичан језик конференције био је енглески, а представници делегација (Шпаније, Италије, Холандије, Велике Британије, Канаде, Пољске, Мађарске, Словачке, Чешке, Бугарске, Румуније, Хрватске, Србије и др.) су били подељени по различитим групама зависно од тема и природе послова које у различитим институцијама обављају.

Учесници скупа су се сложили да су дела еколошког криминалитета скоријег датума и да су по својој природи «невидљива», јер се последице таквих кривичних дела виде тек годинама након извршења дела. Стога је потребно да се европска политика кажњавања у овој области заснива на  следећим принципима: 1) едукација судија и тужилаца у погледу кривичних дела  из области еколошког криминала, 2) специјализација полиције, тужилаштва и судија за  еколошки криминал, 3) израда поузданих база података и умрежавање заинтересованих држава, 4) даље јачање улоге НВО у откривању кривичних дела из ове области и обезбеђивању доказа, као и едукацији становништва што је најбоља превенција еколошког криминала.

Комора је на конференцији представљена као организација која је основана од стране државе са циљем да штити интерес ловних радника који су пре свих задужени за заштиту и гајење дивљачи која је државна имовина. Стога је кључни интерес државе да, у циљу заштите дивљачи, има јасно прописану легислативу, без правних празнина и судске праксе која охрабрује починиоце кривичних дела да понављају своје друштвено штетно понашање.
Закључак и извештај са ове конференције биће достављен Европској комисији, која ће на основу њих доносити адекватне правно обавезујуће акте (директиве) или препоруке. Стога је учешће на оваквим скуповима од изузетне важности за ловство како би се на време заузео став на поједине теме и спремно дочекале промене које су инициране из Европске уније.

Догађаји:

КОЛЕГЕ ИЗ МАЂАРСКЕ НА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПЛАНЕРА

КОЛЕГЕ ИЗ МАЂАРСКЕ НА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПЛАНЕРА

У просторијама хотела Путник Инн 11. октобра 2022.године, одржан је стручни скуп чланова Коморе који су имаоци лиценци за израду планских докумената. Стручно усавршавање је посетио рекордан број планера, што се објашњава актуелношћу тема које су презентовали угледни...

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

У Комори су дана 27.10.2021. године, организовани стручни испити за стицање лиценци за израду планских докумената, стручне службе за газдовање ловиштем и за обављање послова ловочуварске службе. Уз примену свих мера за спречавање ширења covid-19 вируса, организовани...

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ „ЈЕДНО С ПРИРОДОМ“ СВЕТ ЛОВА И ПРИРОДЕ

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ „ЈЕДНО С ПРИРОДОМ“ СВЕТ ЛОВА И ПРИРОДЕ

У Будимпешти је 25. септембра отворена светска изложба лова, ”Једно са природомˮ, која се организује под покровитељством владе Мађарске. На изложби која се после 50 година организује у оваквом формату, учествује педесет излагача из више од сто земаља који ће на...

АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ЗАМЕНЕ ИСПРАВА ВЛАСНИКА ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ЗАМЕНЕ ИСПРАВА ВЛАСНИКА ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

Након продужетка рока за замену исправа власника оружја, у чему је Комора узела учешћа и о чему је јавност била обавештена, Комора је наставила са праћењем спровођења Закона о оружју и муницији. Тим поводом примећено је да се пракса полицијских управа није много...

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске...

Share This