УЧЕШЋЕ КОМОРЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗОМ-а

– писмо упућено министру Александру Вулину –

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, чији су чланови службена лица овлашћена да у ловиштима спроводе службена овлашћења и који су наоружани службеним оружјем (чл. 54-56. Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), имала је више иницијатива према Министарству унутрашњих послова у којима смо указивали на проблеме у вези са оружјем који постоје у пракси.

Међутим у поступку јавне расправе поводом измена Закона о оружју и муницији, сматрамо као најбитније хитно уређивање питања процедуре набавке и држања оружја за правна лица односно посебно дефинисање поступка којим се запослени који је службено лице овлашћује за коришћење оружја које је у власништву правног лица.

С обзиром да се према садашњем законском решењу, поједине одредбе које важе за физичка лица примењују и на запослене код правних лица која су власници оружја, сматрамо неопходним да се поједине одредбе и поступци јасно раздвоје према томе да ли је власник оружја физичко лице или правно лице.

Тиме би се јасно раздвојило давање или повлачење сагласности за држање и ношење оружја физичким лицима и давање и повлачење сагласности правним лицима за распоређивање на одређене послове који се обављају са оружјем.

Посебним уређивањем поступка који важи за запослене у правним лицима, нарочито би се обратила пажња на оне који пред законом имају статус службених лица и који су овлашћени да штите и брину се о државном ресурсу. Искуства из претходног периода су показала да је неопходно законски уредити посебан поступак за повлачење сагласности правним лицима за распоређивање на одређене послове, нарочито ако су ти послови предвиђени законом у склопу права и дужности запосленог лица на заштити природног ресурса који је државна имовина.

С тим у вези потребно је предвидети дужност надлежног органа да покаже посебну пажњу у ситуацијама када је запослени код правног лица које је власник оружја,  службено лице које је приликом обављања законом предвиђених послова дошло у ситуацију да му се разматра повлачење сагласности (на пример ловочувар је према члану 56. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), службено лице у ловишту)

Безбедосно-оперативна провера у месту пребивалишта, боравишта, месту рада, којом се процењује да ли одређено лице својим понашањем не указују на то да ће представљати опасност за себе или друге и јавни ред и ми, мора узети у обзир послове које обавља лице које се проверава. С тим у вези уколико је проверавано лице које је службено лице имало сукобе са другим лицима у вези послова које обавља, а који су законом предвиђени као послови од општег интереса, тада се ризик од поседовања оружја не може процењивати као код других физичких лица, којима поседовање оружја није уско повезано са послом којим се баве.

Подношење пријава против службених лица у ловиштима се могу очекивати, јер спровођење службених овлашћења неминовно доводи до сукобљавања са лицима које не интересује поштовање закона и ловачке етике. Врло често се спречавање незаконитог лова које спроводе службена лица на терену, на сваки начин опструира, а један од њих је провокација и изазивање сукоба, који би био разлог за покретање макар прекршајног поступка, што би се завршило повлачењем сагласности за распоређивање на одређене послове службеним лицима.

За последицу одузимање сагласности има раскидање радног односа са службеним лицем, које је само радило законом поверен посао, јер је ЗОДИЛ предвидео да су службена лица у ловству наоружана службеним оружјем. Стога овакву праксу треба прекинути законским решењима која праве јасну разлику између лица која користе оружје за приватне потребе и лица која користе оружје у оквиру редовног обављања послова, нарочито ако су то законом предвиђени послови службених лица.

Сматрамо да је од највећег државног интереса заштита службених лица којима су законом предвиђени послови заштите и очувања државне имовине, те се надамо да ће ова наша добронамерна иницијатива наићи на разумевање и бити прихваћена у циљу доношења што квалитетнијег прописа који регулише област оружја и муниције.

Lovacka komora pismo Vulinu

Актуелности:

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

У Комори су дана 27.10.2021. године, организовани стручни испити за стицање лиценци за израду планских докумената, стручне службе за газдовање ловиштем и за обављање послова ловочуварске службе. Уз примену свих мера за спречавање ширења covid-19 вируса, организовани...

НОВИ ТЕРМИН ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Обавештавамо вас да је одређен термин за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у среду 27.10.2021. год. у Београду – просторије Ловачке коморе...

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ „ЈЕДНО С ПРИРОДОМ“ СВЕТ ЛОВА И ПРИРОДЕ

У Будимпешти је 25. септембра отворена светска изложба лова, ”Једно са природомˮ, која се организује под покровитељством владе Мађарске. На изложби која се после 50 година организује у оваквом формату, учествује педесет излагача из више од сто земаља који ће на...

ПРАВНОСНАЖНА ПРЕСУДА ЗА НАПАД НА ЛОВОЧУВАРА У НЕГОТИНУ

Комора наставља са праксом обавештавања својих чланова, али и целокупне јавности о нападима на службена лица у ловишту и поступцима који се тим поводима покрећу пред надлежним тужилаштвима. Иако и даље постоје потребе за интервенцијом професионалне организације ловних...

ОДРЕЂЕН ТЕРМИН ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Обавештавамо вас да је одређен термин за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у четвртак 13.05.2021. год. у Београду – просторије Ловачке коморе...

ЕДУКАЦИЈА ЗА 2020. ГОД. У ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ

Обавештавамо чланове са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и послова ловочуварске службе, који су из било ког разлога пропустили едукацију за 2020. годину, да ће се у среду 31.03.2021. године, са почетком у 17ч, одржати „оn line“, други део...

НОВА ПРЕСУДА ЗА НАПАД НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ У НОВОМ ПАЗАРУ

Настављајући праксу заштите права ловних радника који су службена лица у ловишту, нарочито оних који су нападнути или спречени у спровођењу својих овлашћења, обавештавамо чланове да је донета још једна правноснажна пресуда због напада на службено лице.  Након изрицања...

Share This