УЧЕШЋЕ КОМОРЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗОМ-а

– писмо упућено министру Александру Вулину –

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, чији су чланови службена лица овлашћена да у ловиштима спроводе службена овлашћења и који су наоружани службеним оружјем (чл. 54-56. Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), имала је више иницијатива према Министарству унутрашњих послова у којима смо указивали на проблеме у вези са оружјем који постоје у пракси.

Међутим у поступку јавне расправе поводом измена Закона о оружју и муницији, сматрамо као најбитније хитно уређивање питања процедуре набавке и држања оружја за правна лица односно посебно дефинисање поступка којим се запослени који је службено лице овлашћује за коришћење оружја које је у власништву правног лица.

С обзиром да се према садашњем законском решењу, поједине одредбе које важе за физичка лица примењују и на запослене код правних лица која су власници оружја, сматрамо неопходним да се поједине одредбе и поступци јасно раздвоје према томе да ли је власник оружја физичко лице или правно лице.

Тиме би се јасно раздвојило давање или повлачење сагласности за држање и ношење оружја физичким лицима и давање и повлачење сагласности правним лицима за распоређивање на одређене послове који се обављају са оружјем.

Посебним уређивањем поступка који важи за запослене у правним лицима, нарочито би се обратила пажња на оне који пред законом имају статус службених лица и који су овлашћени да штите и брину се о државном ресурсу. Искуства из претходног периода су показала да је неопходно законски уредити посебан поступак за повлачење сагласности правним лицима за распоређивање на одређене послове, нарочито ако су ти послови предвиђени законом у склопу права и дужности запосленог лица на заштити природног ресурса који је државна имовина.

С тим у вези потребно је предвидети дужност надлежног органа да покаже посебну пажњу у ситуацијама када је запослени код правног лица које је власник оружја,  службено лице које је приликом обављања законом предвиђених послова дошло у ситуацију да му се разматра повлачење сагласности (на пример ловочувар је према члану 56. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), службено лице у ловишту)

Безбедосно-оперативна провера у месту пребивалишта, боравишта, месту рада, којом се процењује да ли одређено лице својим понашањем не указују на то да ће представљати опасност за себе или друге и јавни ред и ми, мора узети у обзир послове које обавља лице које се проверава. С тим у вези уколико је проверавано лице које је службено лице имало сукобе са другим лицима у вези послова које обавља, а који су законом предвиђени као послови од општег интереса, тада се ризик од поседовања оружја не може процењивати као код других физичких лица, којима поседовање оружја није уско повезано са послом којим се баве.

Подношење пријава против службених лица у ловиштима се могу очекивати, јер спровођење службених овлашћења неминовно доводи до сукобљавања са лицима које не интересује поштовање закона и ловачке етике. Врло често се спречавање незаконитог лова које спроводе службена лица на терену, на сваки начин опструира, а један од њих је провокација и изазивање сукоба, који би био разлог за покретање макар прекршајног поступка, што би се завршило повлачењем сагласности за распоређивање на одређене послове службеним лицима.

За последицу одузимање сагласности има раскидање радног односа са службеним лицем, које је само радило законом поверен посао, јер је ЗОДИЛ предвидео да су службена лица у ловству наоружана службеним оружјем. Стога овакву праксу треба прекинути законским решењима која праве јасну разлику између лица која користе оружје за приватне потребе и лица која користе оружје у оквиру редовног обављања послова, нарочито ако су то законом предвиђени послови службених лица.

Сматрамо да је од највећег државног интереса заштита службених лица којима су законом предвиђени послови заштите и очувања државне имовине, те се надамо да ће ова наша добронамерна иницијатива наићи на разумевање и бити прихваћена у циљу доношења што квалитетнијег прописа који регулише област оружја и муниције.

Lovacka komora pismo Vulinu

Актуелности:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе, који нису присуствовали стручним скуповима за 2023. годину, у терминима током новембра и децембра месеца прошле године, да ћемо организовати стручно усавршавање ловних радника, у додатном термину, путем интернета. На овај...

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Због честог интересовања, обавештавамо чланове ЛКС и потенцијалне кандидате за полагање стручног испита за стицање лиценце, да ће исти бити организован у првој половини априла месеца 2024. године. Позивамо кандидате да Комори благовремено доставе Пријаву за полагање...

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА У ВЕЗИ ПРОСТОРНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА СМЕШТАЈ ОРУЖЈА

Комора је обавештења од стране службених лица у ловиштима да је корисницима ловишта од стране појединих организационих јединица МУП-а атражено да обезбеде просторно-техничке услове који нису прописани чл. 10а. правилника о просторно-техничким условима за безбедно...

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ

Ловачка комора Србије је у складу са Годишњим програмом едукације за 2023. годину, организовала у периоду октобар-децембар текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем, обављање послова ловочуварске...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ СКУПА ЗА ЧЛАНОВЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у четвртак 21. децембра 2023. године, у просторијама Коморе, стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за израду...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНИХ СКУПОВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2023. год, организоваће током октобра и новембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање...

НОВИ ТЕРМИН ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Обавештавамо вас да је одређен термин за полагање испита за стицање лиценци за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у среду 11.10.2023. год. у Београду – просторије Института за шумарство на 4. спрату (ул. Кнеза...