ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ДРЖАВНОМ ЛОВАЧКОМ КОМОРОМ МАЂАРСКЕ

У складу са потребом да се систем ловства у Србији организује по угледу на најбоље европске примере, као и постизања блиске сарадње са колегама из Мађарске, Ловачка комора Србије је дана 15. маја 2018. године, склопила међународни Споразум о сарадњи са Ловачком комором Мађарске. Анализом система ловства Мађарске (регулаторна и организациона) ЛКС је иницирала успостављање сарадње са релевантним организацијама у суседној држави, која је данас у самом европском врху када је ова областу у питању. Сличности два система ловства се огледају пре свега у истом титулару права својине над дивљачи, а то је држава. Потом постоје и сличности у систему планирања, организовању струке кроз струковну организацију, чињеници да су ловни радници у већини запослени код корисника ловишта, постојању службених лица у ловиштима, организацији надзора у ловству и сл. Компаративни недостаци нашег система су недовољно ослањање државе на струку (што није случај у Мађарској), значајно мањи одстрел и мањи приход од ловства иако је површина Мађарске државе мало већа од површине Србије.

На свечаности која је уприличена у Сава Центру у Београду, уз присуство око 100 чланова органа Коморе и позваних гостију, своје потписе на Споразум ставили су др Јамбор Ласло, председник Ловачке коморе Мађарске и Проф. др Милутин Ђорђевић, председник Ловачке коморе Србије. У саставу делегације мађарске ловачке коморе поред председника били су још др Петер Бајдик, генерални секретар Коморе и Живко Блажев, директор ловства у газдинству Геменц Зрт. Споразум представља формални почетак ближе сарадње са циљем: заједничког наступа и рада на пројектима у области заштите и унапређења фондова дивљачи као природног ресурса, преношења искустава и добре праксе у погледу газдовања дивљачи, анализе организације система ловства са циљем преузимања примењених позитивних решења, стручног усавршавања ловних радника, размене информација везаних за измене националних прописа у области ловства, координиране сарадње пред међународним организацијама које се баве ловством, прекограничне сарадње две струковне организације које је основала држава на пољу послова који су им поверени и др.

На почетку свечаности присутним члановима Ловачке коморе и гостима из Мађарске обратио је се Председник Ловачке коморе Србије Проф. др Милутин Ђорђевић који је поздравио све присутне и пожелео добродошлицу делегацији из Мађарске. Том приликом председник Ђорђевић је посебно истакао да је сарадња са професионалном организацијом ловних радника Мађарске посебно значајна ако се узме у обзир чињеница да је ова држава лидер у области ловства у Европи, са приходом од преко 72 милиона евра од ловства и ловног туризма (податак државне базе података Мађарске у сегменту ловства за 2016. год.), што је ловство подигло на ниво значајне привредне гране терцијарног сектора привреде.

Након свечаног потписивања споразума о сарадњи између две ловачке коморе, по усаглашеном протоколу, присутнима се обратио секретар Ловачке коморе Мађарске, др Бајдик Петер који је одржао предавање на тему: „Начин организације система ловства у Мађарској“. Након тога председник др Јамбор Ласло одржао је предавање на тему: Улога и значај Ловачке коморе у Мађарском ловству“. Током свог излагања уважени гости из Мађарске посебно су истакли значај и важност струке у ловству и навели да по важећим прописима у Мађарској на сваких 4.000 ха површине ловишта стоји обавеза корисника да у радни однос прими једног професионалног ловног радника. Поред професионалаца које запошљавају корисници ловишта, истакнуто је да постоје и професионални ловни радници вишег ранга који су државни службеници, а стручне послове раде у 52 ловне области на које је издељена државна територија. Осим наведеног предавачи су истакли широк обим послова којима се Национална ловачка комора Мађарске бави, као и начине финансирања Коморе и правце коришћења средстава који на годишњем нивоу износи око 4.216.000 Евра. Након завршених предавања присутни су имали прилику да гостима поставе питања, а највеће интересовање било је за питање броја, структуре и међусобног односа професионалаца који обављају стручне послове у ловству, као и о начину финансирања пројеката у ловству и спровођењу надзора над применом прописа.

Потписивањем споразума о сарадњи између две ловачке коморе отворена су врата и могућности за тесну сарадњу две државне организације на пољу ловства, а реализација неколико активности, на којима ће учествовати чланови две Коморе, је већ договорена. О свим важнијим активностима две коморе биће упозната и шира ловачка јавност.

Презентације са предавања уважених гостију из Мађарске можете погледати овде.

 

 

Догађаји:

НОВИ СТРУЧНИ СКУП ЧЛАНОВА КОМОРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

НОВИ СТРУЧНИ СКУП ЧЛАНОВА КОМОРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Ловачка комора Србије је у складу са програмом едукације за 2018. год, организовала 24.08.2018. године, у Београду, стручни скуп у оквиру обавезне едукације ловних радника са лиценцом за израду планских документа у ловству. Тема едукације је била „Значај стручног и...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2018. год, организовала током новембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе. У...

ЕДУКАЦИЈА ЧЛАНОВА КОМОРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

ЕДУКАЦИЈА ЧЛАНОВА КОМОРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2017. год, организовала 21.12.2017. године, у Деспотовцу стручни скуп у оквиру обавезне годишње едукације ловних радника са лиценцом за израду планских документа у ловству. Тема едукације је била...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2017. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске...

ДОНЕТ ЗАКЉУЧАК УПРАВНОГ ОДБОРА КОМОРЕ ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНИХ ИЗМЕНА ЗОДИЛ-а

ДОНЕТ ЗАКЉУЧАК УПРАВНОГ ОДБОРА КОМОРЕ ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНИХ ИЗМЕНА ЗОДИЛ-а

Дана 24.10.2017. у просторијама Коморе, одржана је седница Управног одбора Коморе којој су осим чланова овог органа присуствовали в.д. директора Управе за шуме Саша Стаматовић, Ференц Ирмењи - председник Скупштине, Данијела Младеновић -потпредседник Скупштине, Милена...

Share This