ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ДРЖАВНОМ ЛОВАЧКОМ КОМОРОМ МАЂАРСКЕ

У складу са потребом да се систем ловства у Србији организује по угледу на најбоље европске примере, као и постизања блиске сарадње са колегама из Мађарске, Ловачка комора Србије је дана 15. маја 2018. године, склопила међународни Споразум о сарадњи са Ловачком комором Мађарске. Анализом система ловства Мађарске (регулаторна и организациона) ЛКС је иницирала успостављање сарадње са релевантним организацијама у суседној држави, која је данас у самом европском врху када је ова областу у питању. Сличности два система ловства се огледају пре свега у истом титулару права својине над дивљачи, а то је држава. Потом постоје и сличности у систему планирања, организовању струке кроз струковну организацију, чињеници да су ловни радници у већини запослени код корисника ловишта, постојању службених лица у ловиштима, организацији надзора у ловству и сл. Компаративни недостаци нашег система су недовољно ослањање државе на струку (што није случај у Мађарској), значајно мањи одстрел и мањи приход од ловства иако је површина Мађарске државе мало већа од површине Србије.

На свечаности која је уприличена у Сава Центру у Београду, уз присуство око 100 чланова органа Коморе и позваних гостију, своје потписе на Споразум ставили су др Јамбор Ласло, председник Ловачке коморе Мађарске и Проф. др Милутин Ђорђевић, председник Ловачке коморе Србије. У саставу делегације мађарске ловачке коморе поред председника били су још др Петер Бајдик, генерални секретар Коморе и Живко Блажев, директор ловства у газдинству Геменц Зрт. Споразум представља формални почетак ближе сарадње са циљем: заједничког наступа и рада на пројектима у области заштите и унапређења фондова дивљачи као природног ресурса, преношења искустава и добре праксе у погледу газдовања дивљачи, анализе организације система ловства са циљем преузимања примењених позитивних решења, стручног усавршавања ловних радника, размене информација везаних за измене националних прописа у области ловства, координиране сарадње пред међународним организацијама које се баве ловством, прекограничне сарадње две струковне организације које је основала држава на пољу послова који су им поверени и др.

На почетку свечаности присутним члановима Ловачке коморе и гостима из Мађарске обратио је се Председник Ловачке коморе Србије Проф. др Милутин Ђорђевић који је поздравио све присутне и пожелео добродошлицу делегацији из Мађарске. Том приликом председник Ђорђевић је посебно истакао да је сарадња са професионалном организацијом ловних радника Мађарске посебно значајна ако се узме у обзир чињеница да је ова држава лидер у области ловства у Европи, са приходом од преко 72 милиона евра од ловства и ловног туризма (податак државне базе података Мађарске у сегменту ловства за 2016. год.), што је ловство подигло на ниво значајне привредне гране терцијарног сектора привреде.

Након свечаног потписивања споразума о сарадњи између две ловачке коморе, по усаглашеном протоколу, присутнима се обратио секретар Ловачке коморе Мађарске, др Бајдик Петер који је одржао предавање на тему: „Начин организације система ловства у Мађарској“. Након тога председник др Јамбор Ласло одржао је предавање на тему: Улога и значај Ловачке коморе у Мађарском ловству“. Током свог излагања уважени гости из Мађарске посебно су истакли значај и важност струке у ловству и навели да по важећим прописима у Мађарској на сваких 4.000 ха површине ловишта стоји обавеза корисника да у радни однос прими једног професионалног ловног радника. Поред професионалаца које запошљавају корисници ловишта, истакнуто је да постоје и професионални ловни радници вишег ранга који су државни службеници, а стручне послове раде у 52 ловне области на које је издељена државна територија. Осим наведеног предавачи су истакли широк обим послова којима се Национална ловачка комора Мађарске бави, као и начине финансирања Коморе и правце коришћења средстава који на годишњем нивоу износи око 4.216.000 Евра. Након завршених предавања присутни су имали прилику да гостима поставе питања, а највеће интересовање било је за питање броја, структуре и међусобног односа професионалаца који обављају стручне послове у ловству, као и о начину финансирања пројеката у ловству и спровођењу надзора над применом прописа.

Потписивањем споразума о сарадњи између две ловачке коморе отворена су врата и могућности за тесну сарадњу две државне организације на пољу ловства, а реализација неколико активности, на којима ће учествовати чланови две Коморе, је већ договорена. О свим важнијим активностима две коморе биће упозната и шира ловачка јавност.

Презентације са предавања уважених гостију из Мађарске можете погледати овде.

 

 

Догађаји:

ЛОВАЧКА КОМОРА УЧЕСТВОВАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ WWF-А У МАДРИДУ

ЛОВАЧКА КОМОРА УЧЕСТВОВАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ WWF-А У МАДРИДУ

На позив WWF (World Wide Fund for Nature) Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) је учествовала на конференцији која је одржана 28, 29 и 30.6.2022. године, на тему кажњивања кривичних дела против заштићених дивљих врста у Европи. Конференција је организована у...

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

У Комори су дана 27.10.2021. године, организовани стручни испити за стицање лиценци за израду планских докумената, стручне службе за газдовање ловиштем и за обављање послова ловочуварске службе. Уз примену свих мера за спречавање ширења covid-19 вируса, организовани...

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ „ЈЕДНО С ПРИРОДОМ“ СВЕТ ЛОВА И ПРИРОДЕ

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ „ЈЕДНО С ПРИРОДОМ“ СВЕТ ЛОВА И ПРИРОДЕ

У Будимпешти је 25. септембра отворена светска изложба лова, ”Једно са природомˮ, која се организује под покровитељством владе Мађарске. На изложби која се после 50 година организује у оваквом формату, учествује педесет излагача из више од сто земаља који ће на...

АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ЗАМЕНЕ ИСПРАВА ВЛАСНИКА ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ЗАМЕНЕ ИСПРАВА ВЛАСНИКА ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

Након продужетка рока за замену исправа власника оружја, у чему је Комора узела учешћа и о чему је јавност била обавештена, Комора је наставила са праћењем спровођења Закона о оружју и муницији. Тим поводом примећено је да се пракса полицијских управа није много...

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске...

Share This