ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА ПОВОДОМ ОБАВЕЗА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Ловачка комора Србије као професионална организација ловних радника са правима и обавезама које су прописане Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10, у даљем тексту: Закон), у склопу обавезне едукације ловних радника са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и послове ловочуварске службе уврстила је тему из области безбедности и здравља на раду, коју је обрадио експерт Завода за здравствену заштиту радника „Ерго Сана“, установе која има лиценцу за обављање ових послова издату од министарства надлежног за рад.

Због великог интересовања које су показали поједини корисници ловишта који су нас контактирали и тражили додатне информације, сматрали смо за сходно да пружимо потребне информације из ове области.

У складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. Гласник бр.101/05 и 91/2015), сваки послодавац је дужан да уреди област безбедности и здравља на раду. Послодавац уређивањем ове области спречава могућност да буде санкционисан према прекршајним одредбама овог закона, са казнама које се крећу у распону од 150.000,00 динара до 1.000.000,00 динара (чл. 69-75. Закона о бзбедности и здрављу на раду). Такође треба нагласити да непоштовањем одредби којима се регулише безбедност и здравље на раду, послодавац ризикује велике одштетне захтеве у случају повреда на раду.

Стога би послодавци у свом најбољем интересу требали да донесу Акт о процени ризика за сва радна места и радну околину, као и Правилник о безбедности и здрављу на раду и програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад. Потом је потребно да именује лице за безбедност и здравље на раду.

Након овог првог корака, следи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, као и њихово оспособљавање за пружање прве помоћи на радном месту.

Следећи корак је да у складу са Актом о процени ризика запослене задужи са прописаним средствима и опремом за личну заштиту на раду, о чему ће водити прописану евиденцију.

Наглашавамо да се оваквим поступањем послодавац штити од несавесних запослених лица која не поштују мере заштите на раду, чиме се стиче услов за раскид радног односа. Такође уколико је запослени допринео настанку штете поводом повреде на раду или да она буде већа него што би иначе била, то ће утицати да накнада буде смањена сразмерно његовом доприносу за настанак штете. Поштовање прописа о безбедности и здрављу на раду отвара могућност да послодавaц докаже да је предузео све потребне мере и да није крив за насталу штету, чиме запослени нема право на њену накнаду.

Корисницима ловишта који немају довољно капацитета за израду потребних аката и извршавање обавеза прописаних Законом о безбедности и здравља на раду (Сл. Гласник бр.101/05 и 91/2015), препоручујемо да се обрате службама медицине рада у здравственим установама или специјализованим организацијама, пре свега заводима за медицину рада и заштиту на раду, који имају лиценце за обављање ових послова које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који ће им пружити све потребне информације и услуге из ове области.

Актуелности:

ОДРЖАН САСТАНАК СА НАЧЕЛНИКОМ НОВОФОРМИРАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЕКОЛОШКОГ КРИМИНАЛА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У просторијама Јединице за сузбијање еколошког криминала и заштиту животне средине (у даљем тексту; Јединица), уприличен је 11. маја 2022. године, састанак представника Ловачке коморе Србије и челних људи Јединице која је по први пут основана и чији ће примарни...

НОВИ ТЕРМИН ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Обавештавамо вас да је одређен термин за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у четвртак 24.03.2022. год. у Београду – просторије Ловачке коморе...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), због тренутне епидемиолошке ситуације и мера које су донете ради спречавања појаве и ширења заразне болести COVID-19, до краја 2021. године, организоваће стручна усавршавања ловних радника путем интернета. На овај начин,...

ПИСМО ЗАХВАЛНОСТИ КОМОРИ КОЈЕ ЈЕ УПУТИЛА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ГРАОВАЦ – ТОМИЋ

Ловачка комора Србије је на располагању својим члановима, нарочито службеним лицима у ловишту, у погледу правне помоћи у поступцима који се воде поводом спровођења  законом предвиђених овлашћења. Блиска сарадња струковне организације и адвоката у раној фази поступка...

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

У Комори су дана 27.10.2021. године, организовани стручни испити за стицање лиценци за израду планских докумената, стручне службе за газдовање ловиштем и за обављање послова ловочуварске службе. Уз примену свих мера за спречавање ширења covid-19 вируса, организовани...

НОВИ ТЕРМИН ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Обавештавамо вас да је одређен термин за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у среду 27.10.2021. год. у Београду – просторије Ловачке коморе...

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ „ЈЕДНО С ПРИРОДОМ“ СВЕТ ЛОВА И ПРИРОДЕ

У Будимпешти је 25. септембра отворена светска изложба лова, ”Једно са природомˮ, која се организује под покровитељством владе Мађарске. На изложби која се после 50 година организује у оваквом формату, учествује педесет излагача из више од сто земаља који ће на...

Share This