ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА ПОВОДОМ ОБАВЕЗА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Ловачка комора Србије као професионална организација ловних радника са правима и обавезама које су прописане Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10, у даљем тексту: Закон), у склопу обавезне едукације ловних радника са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и послове ловочуварске службе уврстила је тему из области безбедности и здравља на раду, коју је обрадио експерт Завода за здравствену заштиту радника „Ерго Сана“, установе која има лиценцу за обављање ових послова издату од министарства надлежног за рад.

Због великог интересовања које су показали поједини корисници ловишта који су нас контактирали и тражили додатне информације, сматрали смо за сходно да пружимо потребне информације из ове области.

У складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. Гласник бр.101/05 и 91/2015), сваки послодавац је дужан да уреди област безбедности и здравља на раду. Послодавац уређивањем ове области спречава могућност да буде санкционисан према прекршајним одредбама овог закона, са казнама које се крећу у распону од 150.000,00 динара до 1.000.000,00 динара (чл. 69-75. Закона о бзбедности и здрављу на раду). Такође треба нагласити да непоштовањем одредби којима се регулише безбедност и здравље на раду, послодавац ризикује велике одштетне захтеве у случају повреда на раду.

Стога би послодавци у свом најбољем интересу требали да донесу Акт о процени ризика за сва радна места и радну околину, као и Правилник о безбедности и здрављу на раду и програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад. Потом је потребно да именује лице за безбедност и здравље на раду.

Након овог првог корака, следи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, као и њихово оспособљавање за пружање прве помоћи на радном месту.

Следећи корак је да у складу са Актом о процени ризика запослене задужи са прописаним средствима и опремом за личну заштиту на раду, о чему ће водити прописану евиденцију.

Наглашавамо да се оваквим поступањем послодавац штити од несавесних запослених лица која не поштују мере заштите на раду, чиме се стиче услов за раскид радног односа. Такође уколико је запослени допринео настанку штете поводом повреде на раду или да она буде већа него што би иначе била, то ће утицати да накнада буде смањена сразмерно његовом доприносу за настанак штете. Поштовање прописа о безбедности и здрављу на раду отвара могућност да послодавaц докаже да је предузео све потребне мере и да није крив за насталу штету, чиме запослени нема право на њену накнаду.

Корисницима ловишта који немају довољно капацитета за израду потребних аката и извршавање обавеза прописаних Законом о безбедности и здравља на раду (Сл. Гласник бр.101/05 и 91/2015), препоручујемо да се обрате службама медицине рада у здравственим установама или специјализованим организацијама, пре свега заводима за медицину рада и заштиту на раду, који имају лиценце за обављање ових послова које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који ће им пружити све потребне информације и услуге из ове области.

Актуелности:

КАРАБИНОМ НА СЛУЖБЕНА ЛИЦА У ЛОВИШТУ

Након још једног напада на наше чланове, овога пута у Јагодини, са задовољством обавештавамо јавност да је починилац након енергичне потраге полиције и ловочуварске службе на терену, ухапшен зато што је репетирао ловачки карабин и уперио га у правцу службених лица...

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕДУКАТИВНОГ СКУПА ЗА ЧЛАНОВЕ ЛКС СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у петак 27. децембра 2019. године, у просторијама Коморе стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за израду планских...

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ТЕРМИНИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

Обавештавамо вас да су одређени термини и листе кандидата за полагање испита за стицање лиценци за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у четвртак 26.12.2019. год. у Београду – просторије Ловачке коморе Србије на 4....

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ – 30 ГОДИНА ОБАВЉАЊА ЛОВОЧУВАРСКИХ ПОСЛОВА

Ловачко удружење „Поморавље – Плана“ из Велике Плане, које газдује ловиштем „Врбица“, као и сваке године свечано је обележило отварање лова на ситну дивљач. Прослави је присуствовало стотинак ловаца, међу којима и гости из околних ловачких удружења. Посебан део...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНИХ СКУПОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организоваће током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и...

ОПТУЖНИЦА ЗА НАПАД НА ЛОВОЧУВАРА

Комора наставља са праксом обавештавања својих чланова, али и целокупне јавности о нападима на службена лица у ловишту и поступцима који се тим поводима покрећу пред надлежним тужилаштвима. Иако и даље постоје потребе за интервенцију професионалне организације ловних...

Share This