ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА ПОВОДОМ ОБАВЕЗА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Ловачка комора Србије као професионална организација ловних радника са правима и обавезама које су прописане Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10, у даљем тексту: Закон), у склопу обавезне едукације ловних радника са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и послове ловочуварске службе уврстила је тему из области безбедности и здравља на раду, коју је обрадио експерт Завода за здравствену заштиту радника „Ерго Сана“, установе која има лиценцу за обављање ових послова издату од министарства надлежног за рад.

Због великог интересовања које су показали поједини корисници ловишта који су нас контактирали и тражили додатне информације, сматрали смо за сходно да пружимо потребне информације из ове области.

У складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. Гласник бр.101/05 и 91/2015), сваки послодавац је дужан да уреди област безбедности и здравља на раду. Послодавац уређивањем ове области спречава могућност да буде санкционисан према прекршајним одредбама овог закона, са казнама које се крећу у распону од 150.000,00 динара до 1.000.000,00 динара (чл. 69-75. Закона о бзбедности и здрављу на раду). Такође треба нагласити да непоштовањем одредби којима се регулише безбедност и здравље на раду, послодавац ризикује велике одштетне захтеве у случају повреда на раду.

Стога би послодавци у свом најбољем интересу требали да донесу Акт о процени ризика за сва радна места и радну околину, као и Правилник о безбедности и здрављу на раду и програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад. Потом је потребно да именује лице за безбедност и здравље на раду.

Након овог првог корака, следи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, као и њихово оспособљавање за пружање прве помоћи на радном месту.

Следећи корак је да у складу са Актом о процени ризика запослене задужи са прописаним средствима и опремом за личну заштиту на раду, о чему ће водити прописану евиденцију.

Наглашавамо да се оваквим поступањем послодавац штити од несавесних запослених лица која не поштују мере заштите на раду, чиме се стиче услов за раскид радног односа. Такође уколико је запослени допринео настанку штете поводом повреде на раду или да она буде већа него што би иначе била, то ће утицати да накнада буде смањена сразмерно његовом доприносу за настанак штете. Поштовање прописа о безбедности и здрављу на раду отвара могућност да послодавaц докаже да је предузео све потребне мере и да није крив за насталу штету, чиме запослени нема право на њену накнаду.

Корисницима ловишта који немају довољно капацитета за израду потребних аката и извршавање обавеза прописаних Законом о безбедности и здравља на раду (Сл. Гласник бр.101/05 и 91/2015), препоручујемо да се обрате службама медицине рада у здравственим установама или специјализованим организацијама, пре свега заводима за медицину рада и заштиту на раду, који имају лиценце за обављање ових послова које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који ће им пружити све потребне информације и услуге из ове области.

Актуелности:

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ – 30 ГОДИНА ОБАВЉАЊА ЛОВОЧУВАРСКИХ ПОСЛОВА

Ловачко удружење „Поморавље – Плана“ из Велике Плане, које газдује ловиштем „Врбица“, као и сваке године свечано је обележило отварање лова на ситну дивљач. Прослави је присуствовало стотинак ловаца, међу којима и гости из околних ловачких удружења. Посебан део...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНИХ СКУПОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организоваће током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и...

ОПТУЖНИЦА ЗА НАПАД НА ЛОВОЧУВАРА

Комора наставља са праксом обавештавања својих чланова, али и целокупне јавности о нападима на службена лица у ловишту и поступцима који се тим поводима покрећу пред надлежним тужилаштвима. Иако и даље постоје потребе за интервенцију професионалне организације ловних...

НОВИ ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА У ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ

Шумарска школа у Краљеву почиње са организацијом новог циклуса предавања за 5. степен стручне спреме – специјалиста за ловство (будућу стручну службу за газдовање ловиштем). Детаљне информације можете добити на тел. 036/352-800 и 036/352-332.

У НАУЧНОМ ИНСТИТУТУ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО ОРГАНИЗОВАН САСТАНАК СА ЛОВНИМ РАДНИЦИМА БЕОГРАДСКОГ ОКРУГА

У тренутку када је афричка куга свиња постала реална опасност за популације дивљих и домаћих свиња, на иницијативу директорке Научног института за ветеринарство Србије др сци вет мед Добриле Јакић Димић и председника Коморе проф. др Милутина Ђорђевића организован је...

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА КОЛЕГАМА ИЗ МАЂАРСКЕ И СЛОВАЧКЕ

На позив колега из Мађарске и Словачке представници Коморе су присуствовали прослави Св. Хуберта у Секешфехервару (Мађарска) и Бетлиару (Словачка). Свечаност која је организована у Мађарској организована је под покровитељством мађарске владе коју је представљао...

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАРЕДНОМ ТЕРМИНУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Због честог интересовања, обавештавамо чланове ЛКС и потенцијалне кандидате за полагање стручног испита за стицање лиценце, да ће исти бити организован почетком септембра 2019. године.

Позивамо кандидате да Комори благовремено доставе Пријаву за полагање стручног испита за стицање одговарајуће лиценце.

Share This