ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА У ЛОВИШТУ

Ловачка комора Србије подсећа своје чланове који обављају послове стручне и ловочуварске службе код корисника ловишта  да је Закон о оружју и муницији („Сл. Гласник“, бр. 20/2015, у даљем тексту: Закон) ступио на снагу 4.3.2015. год, а примењује се од 4.3.2016. год.

Законом је, између осталог, предвиђена процедура за набављање и држање оружја правних лица и предузетника у складу са делатношћу којом се баве. Такође, предвиђено је постојање оружног листа за правна лица, као исправе на основу које се држи оружје, а који садржи податке о оружју и власнику оружја. Осим наведеног, правно лице код кога су запослена службена лица која обављају послове ловочуварске и стручне службе, потребно је да у складу са чланом 40. Закона, прибави Одобрење надлежног органа за распоређивање запослених на те послове.

Стога је потребно да ловни радници који су запослени у ловачким удружењима или јавним предузећима сходно наведеним  члановима Закона обавесте овлашћена лица у ловачким удружењима или одговорна лица у јавним предузећима, на законски рок за замену исправа (чл. 50. Закона о оружју и муницији), као и на обавезу за сва правна лица код којих су запослени радници стручне и ловочуварске службе, уколико још увек нису прибавили Одобрење надлежног органа за распоређивање запослених лица, да то учине у најкраћем року.

Напомињемо да одговорна лица и лица запослена у правним лицима која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем, морају испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)-7) овог закона и то: 1) да су пунолетна; 2) су држављани Републике Србије или стално настањени странци; 3) су здравствено способна за држање и ношење оружја; 4) нису правноснажно осуђивана на казну затвора за кривична дела: против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против полне слободе, против брака и породице, против имовине, против здравља људи, против опште сигурности људи и имовине, против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против државних органа, против јавног реда и мира, против човечности и других добара заштићених међународним правом или се против њих води поступак за наведена кривична дела; 5) нису правноснажно кажњавана у последње четири године за прекршаје из области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и за прекршаје из овог закона; 6) на основу безбедносно-оперативне провере у месту пребивалишта, боравишта, месту рада, својим понашањем не указују на то да ће представљати опасност за себе или друге и јавни ред и мир; 7) су обучена за руковање ватреним оружјем; као и да имају оправдан разлог предвиђен у чл. 8. став 2. Закона.

Захтев за издавање Одобрења за распоређивање запослених лица, подноси овлашћено лице ловачког удружења или одговорно лице у јавном предузећу надлежном органу унутрашњих послова према седишту правног лица.

По прибављању Одобрења за распоређивање запослених лица, овлашћено лице послодавца задужује раднике стручне и ловочуварске службе са службеним оружјем. Да би ловни радници који обављају послове стручне или ловочуварске службе, за које је прописано коришћење службеног оружја, могли да се легитимишу пред надлежним државним органом потребно је да поседују следећу документацију:

–        копију оружног листа правног лица за службено оружје (ловачке пушке са олученим и неолученим цевима);

–        копију Одобрења за распоређивање запослених лица и

–        документ којим се лице од стране послодавца задужује са одговарајућим службеним оружјем.

Актуелности:

КАРАБИНОМ НА СЛУЖБЕНА ЛИЦА У ЛОВИШТУ

Након још једног напада на наше чланове, овога пута у Јагодини, са задовољством обавештавамо јавност да је починилац након енергичне потраге полиције и ловочуварске службе на терену, ухапшен зато што је репетирао ловачки карабин и уперио га у правцу службених лица...

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕДУКАТИВНОГ СКУПА ЗА ЧЛАНОВЕ ЛКС СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у петак 27. децембра 2019. године, у просторијама Коморе стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за израду планских...

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ТЕРМИНИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

Обавештавамо вас да су одређени термини и листе кандидата за полагање испита за стицање лиценци за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у четвртак 26.12.2019. год. у Београду – просторије Ловачке коморе Србије на 4....

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ – 30 ГОДИНА ОБАВЉАЊА ЛОВОЧУВАРСКИХ ПОСЛОВА

Ловачко удружење „Поморавље – Плана“ из Велике Плане, које газдује ловиштем „Врбица“, као и сваке године свечано је обележило отварање лова на ситну дивљач. Прослави је присуствовало стотинак ловаца, међу којима и гости из околних ловачких удружења. Посебан део...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНИХ СКУПОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организоваће током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и...

ОПТУЖНИЦА ЗА НАПАД НА ЛОВОЧУВАРА

Комора наставља са праксом обавештавања својих чланова, али и целокупне јавности о нападима на службена лица у ловишту и поступцима који се тим поводима покрећу пред надлежним тужилаштвима. Иако и даље постоје потребе за интервенцију професионалне организације ловних...

Share This