УРГЕНЦИЈА КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОЗНАКА ЛОВОЧУВАРА

Подсећамо Вас да је Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), још крајем 2012. године покренула процедуру израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Након указивања надлежним институцијама да на терену постоје проблеми, у смислу извршавања редовних дужности ловочуварске службе услед непоседовања ознаке ловочувара и одговарајуће легитимације, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме подржало је иницијативу Коморе да буде носилац израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Сходно члану 56. Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), према коме је правно лице код кога је ловочувар запослен дужно да ловочувару изда легитимацију на прописаном обрасцу, која садржи и број ознаке ловочувара, обавештавамо вас да је неопходно да што хитније обезбедите наведене исправе запосленим лицима који обављају послове ловочуварске службе.

Такође вас обавештавамо да се ознаке ловочувара могу преузети подношењем захтева од стране овлашћеног лица правног лица код кога су ловочувари запослени, уз који је потребно доставити следећу документацију:

1. Личне податке о ловочувару (име и презиме и број лиценце за обављање послова ловочуварске службе);
2. Фотокопију М обрасца као доказа да је ловочувар запослен код правног лица;
3. Податке о правном лицу (назив правног лица и седиште, назив ловишта којим газдује и контакт податке);
4. Доказ о уплати накнаде за издавање ознаке ловочувара у износу од 1.200,00 дин. (цена израде/ком.) на рачун Коморе бр: 205-206615-73; позив на број 9999.

Захтев са наведеном документацијом потребно је доставити поштом на адресу Коморе: ул. Кнеза Вишеслава бр. 3, 11030 Београд.

Напомињемо да ће се ознаке ловочувара дистрибуирати у просторијама Коморе, а лице које треба да преузме ознаку мора имати овлашћење правног лица за преузимање исте. У циљу што ефикаснијег рада молимо вас да наведену документацију доставите поштом на назначену адресу након чега ће Комора обрадити поднети захтев и обавестити корисника ловишта о термину за преузимање ознаке. 

Актуелности:

ОДРЖАН САСТАНАК СА НАЧЕЛНИКОМ НОВОФОРМИРАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЕКОЛОШКОГ КРИМИНАЛА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У просторијама Јединице за сузбијање еколошког криминала и заштиту животне средине (у даљем тексту; Јединица), уприличен је 11. маја 2022. године, састанак представника Ловачке коморе Србије и челних људи Јединице која је по први пут основана и чији ће примарни...

НОВИ ТЕРМИН ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Обавештавамо вас да је одређен термин за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у четвртак 24.03.2022. год. у Београду – просторије Ловачке коморе...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), због тренутне епидемиолошке ситуације и мера које су донете ради спречавања појаве и ширења заразне болести COVID-19, до краја 2021. године, организоваће стручна усавршавања ловних радника путем интернета. На овај начин,...

ПИСМО ЗАХВАЛНОСТИ КОМОРИ КОЈЕ ЈЕ УПУТИЛА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ГРАОВАЦ – ТОМИЋ

Ловачка комора Србије је на располагању својим члановима, нарочито службеним лицима у ловишту, у погледу правне помоћи у поступцима који се воде поводом спровођења  законом предвиђених овлашћења. Блиска сарадња струковне организације и адвоката у раној фази поступка...

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

У Комори су дана 27.10.2021. године, организовани стручни испити за стицање лиценци за израду планских докумената, стручне службе за газдовање ловиштем и за обављање послова ловочуварске службе. Уз примену свих мера за спречавање ширења covid-19 вируса, организовани...

НОВИ ТЕРМИН ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Обавештавамо вас да је одређен термин за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у среду 27.10.2021. год. у Београду – просторије Ловачке коморе...

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ „ЈЕДНО С ПРИРОДОМ“ СВЕТ ЛОВА И ПРИРОДЕ

У Будимпешти је 25. септембра отворена светска изложба лова, ”Једно са природомˮ, која се организује под покровитељством владе Мађарске. На изложби која се после 50 година организује у оваквом формату, учествује педесет излагача из више од сто земаља који ће на...

Share This