УРГЕНЦИЈА КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОЗНАКА ЛОВОЧУВАРА

Подсећамо Вас да је Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), још крајем 2012. године покренула процедуру израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Након указивања надлежним институцијама да на терену постоје проблеми, у смислу извршавања редовних дужности ловочуварске службе услед непоседовања ознаке ловочувара и одговарајуће легитимације, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме подржало је иницијативу Коморе да буде носилац израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Сходно члану 56. Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), према коме је правно лице код кога је ловочувар запослен дужно да ловочувару изда легитимацију на прописаном обрасцу, која садржи и број ознаке ловочувара, обавештавамо вас да је неопходно да што хитније обезбедите наведене исправе запосленим лицима који обављају послове ловочуварске службе.

Такође вас обавештавамо да се ознаке ловочувара могу преузети подношењем захтева од стране овлашћеног лица правног лица код кога су ловочувари запослени, уз који је потребно доставити следећу документацију:

1. Личне податке о ловочувару (име и презиме и број лиценце за обављање послова ловочуварске службе);
2. Фотокопију М обрасца као доказа да је ловочувар запослен код правног лица;
3. Податке о правном лицу (назив правног лица и седиште, назив ловишта којим газдује и контакт податке);
4. Доказ о уплати накнаде за издавање ознаке ловочувара у износу од 1.200,00 дин. (цена израде/ком.) на рачун Коморе бр: 205-206615-73; позив на број 9999.

Захтев са наведеном документацијом потребно је доставити поштом на адресу Коморе: ул. Кнеза Вишеслава бр. 3, 11030 Београд.

Напомињемо да ће се ознаке ловочувара дистрибуирати у просторијама Коморе, а лице које треба да преузме ознаку мора имати овлашћење правног лица за преузимање исте. У циљу што ефикаснијег рада молимо вас да наведену документацију доставите поштом на назначену адресу након чега ће Комора обрадити поднети захтев и обавестити корисника ловишта о термину за преузимање ознаке. 

Актуелности:

НОВИ ТЕРМИН ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Обавештавамо вас да је одређен термин за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у четвртак 15.10.2020. год. у Београду – просторије Ловачке коморе...

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Због честог интересовања, обавештавамо чланове ЛКС и потенцијалне кандидате за полагање стручног испита за стицање лиценце, да ће исти бити организован половином октобра 2020. године. Позивамо кандидате да Комори благовремено доставе Пријаву за полагање стручног...

АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ЗАМЕНЕ ИСПРАВА ВЛАСНИКА ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

Након продужетка рока за замену исправа власника оружја, у чему је Комора узела учешћа и о чему је јавност била обавештена, Комора је наставила са праћењем спровођења Закона о оружју и муницији. Тим поводом примећено је да се пракса полицијских управа није много...

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА

У циљу пружања подршке корисницима ловишта и помоћи члановима Ловачке коморе Србије (у даљем тексту: ЛКС), за лакше проналажење запослења на пословима за које је неопходно поседовање лиценци које ЛКС издаје, обавештавамо све кориснике ловшшта да ЛКС располаже са базом...

НОВИ ТЕРМИН ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Обавештавамо вас да је одређен термин за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у четвртак 11.06.2020. год. у Београду – просторије Ловачке коморе...

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ ЛКС

Поштовани, У циљу ефикасног и правовременог информисања о свим битним догађајима и актуелностима, Комора је обезбедила „Newsletter“, односно „Билтен“ информисање својих чланова. За прослеђивање „Билтена“ било би неопходно да Комори доставите своје ажуриране е-маил...

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ ЛКС О БИЛТЕНУ

Поштовани, У циљу ефикасног и правовременог информисања о свим битним догађајима и актуелностима, од значаја првенствено за чланове који обављају послове ловочуварске и стручне службе у ловиштима и израде планских докумената, Комора је обезбедила „Newsletter“, односно...

Share This