УРГЕНЦИЈА КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОЗНАКА ЛОВОЧУВАРА

Подсећамо Вас да је Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), још крајем 2012. године покренула процедуру израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Након указивања надлежним институцијама да на терену постоје проблеми, у смислу извршавања редовних дужности ловочуварске службе услед непоседовања ознаке ловочувара и одговарајуће легитимације, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме подржало је иницијативу Коморе да буде носилац израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Сходно члану 56. Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), према коме је правно лице код кога је ловочувар запослен дужно да ловочувару изда легитимацију на прописаном обрасцу, која садржи и број ознаке ловочувара, обавештавамо вас да је неопходно да што хитније обезбедите наведене исправе запосленим лицима који обављају послове ловочуварске службе.

Такође вас обавештавамо да се ознаке ловочувара могу преузети подношењем захтева од стране овлашћеног лица правног лица код кога су ловочувари запослени, уз који је потребно доставити следећу документацију:

1. Личне податке о ловочувару (име и презиме и број лиценце за обављање послова ловочуварске службе);
2. Фотокопију М обрасца као доказа да је ловочувар запослен код правног лица;
3. Податке о правном лицу (назив правног лица и седиште, назив ловишта којим газдује и контакт податке);
4. Доказ о уплати накнаде за издавање ознаке ловочувара у износу од 1.200,00 дин. (цена израде/ком.) на рачун Коморе бр: 205-206615-73; позив на број 9999.

Захтев са наведеном документацијом потребно је доставити поштом на адресу Коморе: ул. Кнеза Вишеслава бр. 3, 11030 Београд.

Напомињемо да ће се ознаке ловочувара дистрибуирати у просторијама Коморе, а лице које треба да преузме ознаку мора имати овлашћење правног лица за преузимање исте. У циљу што ефикаснијег рада молимо вас да наведену документацију доставите поштом на назначену адресу након чега ће Комора обрадити поднети захтев и обавестити корисника ловишта о термину за преузимање ознаке. 

Актуелности:

САОПШТЕЊЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ПОВОДОМ РАЊАВАЊА ДЕЧАКА У ЛОВУ

Поводом немилог догађаја у Пироту када је дечак (13) задобио тешке телесне повреде у лову, као и због јавности која је оправдано узнемирена, сматрамо да је потребно дати одговоре на одређена питања, како би се јасно сагледала ловачка регулатива и степени одговорности...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, организоваће стручна усавршавања ловних радника путем интернета.На овај начин, преко званичног сајта Коморе, биће омогућено уживо праћење предавања путем видеа, (преко ваших...

НОВИ ТЕРМИН ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Обавештавамо вас да је одређен термин за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у УТОРАК 01.11.2022. год. у Београду – просторије Ловачке коморе...

КОЛЕГЕ ИЗ МАЂАРСКЕ НА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПЛАНЕРА

У просторијама хотела Путник Инн 11. октобра 2022.године, одржан је стручни скуп чланова Коморе који су имаоци лиценци за израду планских докумената. Стручно усавршавање је посетио рекордан број планера, што се објашњава актуелношћу тема које су презентовали угледни...

ЛОВАЧКА КОМОРА УЧЕСТВОВАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ WWF-А У МАДРИДУ

На позив WWF (World Wide Fund for Nature) Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) је учествовала на конференцији која је одржана 28, 29 и 30.6.2022. године, на тему кажњивања кривичних дела против заштићених дивљих врста у Европи. Конференција је организована у...

Share This