ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО

На основу члана 10. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10, у даљем тексту: Закон) и Статута Ловачке коморе Србије,

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО  

 

I.

Упућује се јавни позив за пријем чланова у Комору у складу са условима које прописује Закон и Статут Коморе, и то:

  1. Члан Коморе може бити лице са најмање средњим образовањем које је у току школовања положило предмет из области ловства (предмет чији се  наставни програм односи на ловство, ловну привреду, ловни туризам, зоологију, екологију животиња и здравствену заштиту животиња).
  2. Чланство у Комори је обавезно за лица која обављају послове израде планских докумената у ловству, стручних послова газдовања ловиштем и послова ловочуварске службе.

II.

Кандидат за члана Коморе потребно је да:

  1. Поднесе захтев за чланство у Комори;
  2. Поднесе доказ да је у току школовања изучавао односно положио предмет из области ловства (Оверена фотокопија дипломе школе у оквиру које је полагао предмет из области ловства);
  3. Поднесе доказ о пријављеном пребивалишту, односно боравишту на подручју Републике Србије (Оверена фотокопија личне карте у којој се види последње пријављено пребивалиште);
  4. Поднесе доказ да му одлуком суда или неког другог надлежног органа у претходне две године није изречена правоснажна мера забране обављања послова из области ловства, сходно члану 102. Закона;
  5. Поднесе и доказ о уплати чланарин за текућу годину на рачун Коморе бр: 205-206615-73 отворен код Комерцијалне банке а.д. са позивом на број: 2222 – Висину чланарине погледајте овде

III.

Захтев се са наведеном документацијом подноси у писаној форми на адресу: Ловачка комора Србије, ул. Кнеза Вишеслава 3, 11030 Београд.

Образац захтева за учлањење може се преузети у просторијама Коморе, преко е-mail: office@lovackakomora.rs или званичног web сајта Коморе.

IV.

Списак лица примљених у чланство Коморе, по обради поднесених захтева а на основу одлуке Управног одбора, биће истакнут и ажуриран на званичном web сајту Коморе: www.lovackakomora.rs

  

Преузмите образац захтева за учлањење

Актуелности:

КАРАБИНОМ НА СЛУЖБЕНА ЛИЦА У ЛОВИШТУ

Након још једног напада на наше чланове, овога пута у Јагодини, са задовољством обавештавамо јавност да је починилац након енергичне потраге полиције и ловочуварске службе на терену, ухапшен зато што је репетирао ловачки карабин и уперио га у правцу службених лица...

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕДУКАТИВНОГ СКУПА ЗА ЧЛАНОВЕ ЛКС СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у петак 27. децембра 2019. године, у просторијама Коморе стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за израду планских...

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ТЕРМИНИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

Обавештавамо вас да су одређени термини и листе кандидата за полагање испита за стицање лиценци за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у четвртак 26.12.2019. год. у Београду – просторије Ловачке коморе Србије на 4....

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ – 30 ГОДИНА ОБАВЉАЊА ЛОВОЧУВАРСКИХ ПОСЛОВА

Ловачко удружење „Поморавље – Плана“ из Велике Плане, које газдује ловиштем „Врбица“, као и сваке године свечано је обележило отварање лова на ситну дивљач. Прослави је присуствовало стотинак ловаца, међу којима и гости из околних ловачких удружења. Посебан део...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНИХ СКУПОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организоваће током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и...

ОПТУЖНИЦА ЗА НАПАД НА ЛОВОЧУВАРА

Комора наставља са праксом обавештавања својих чланова, али и целокупне јавности о нападима на службена лица у ловишту и поступцима који се тим поводима покрећу пред надлежним тужилаштвима. Иако и даље постоје потребе за интервенцију професионалне организације ловних...

Share This