ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО

На основу члана 10. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10, у даљем тексту: Закон) и Статута Ловачке коморе Србије,

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО  

 

I.

Упућује се јавни позив за пријем чланова у Комору у складу са условима које прописује Закон и Статут Коморе, и то:

  1. Члан Коморе може бити лице са најмање средњим образовањем које је у току школовања положило предмет из области ловства (предмет чији се  наставни програм односи на ловство, ловну привреду, ловни туризам, зоологију, екологију животиња и здравствену заштиту животиња).
  2. Чланство у Комори је обавезно за лица која обављају послове израде планских докумената у ловству, стручних послова газдовања ловиштем и послова ловочуварске службе.

II.

Кандидат за члана Коморе потребно је да:

  1. Поднесе захтев за чланство у Комори;
  2. Поднесе доказ да је у току школовања изучавао односно положио предмет из области ловства (Оверена фотокопија дипломе школе у оквиру које је полагао предмет из области ловства);
  3. Поднесе доказ о пријављеном пребивалишту, односно боравишту на подручју Републике Србије (Оверена фотокопија личне карте у којој се види последње пријављено пребивалиште);
  4. Поднесе доказ да му одлуком суда или неког другог надлежног органа у претходне две године није изречена правоснажна мера забране обављања послова из области ловства, сходно члану 102. Закона;
  5. Поднесе и доказ о уплати чланарин за текућу годину на рачун Коморе бр: 205-206615-73 отворен код Комерцијалне банке а.д. са позивом на број: 2222 – Висину чланарине погледајте овде

III.

Захтев се са наведеном документацијом подноси у писаној форми на адресу: Ловачка комора Србије, ул. Кнеза Вишеслава 3, 11030 Београд.

Образац захтева за учлањење може се преузети у просторијама Коморе, преко е-mail: office@lovackakomora.rs или званичног web сајта Коморе.

IV.

Списак лица примљених у чланство Коморе, по обради поднесених захтева а на основу одлуке Управног одбора, биће истакнут и ажуриран на званичном web сајту Коморе: www.lovackakomora.rs

  

Преузмите образац захтева за учлањење

Актуелности:

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ – 30 ГОДИНА ОБАВЉАЊА ЛОВОЧУВАРСКИХ ПОСЛОВА

Ловачко удружење „Поморавље – Плана“ из Велике Плане, које газдује ловиштем „Врбица“, као и сваке године свечано је обележило отварање лова на ситну дивљач. Прослави је присуствовало стотинак ловаца, међу којима и гости из околних ловачких удружења. Посебан део...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНИХ СКУПОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2019. год, организоваће током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и...

ОПТУЖНИЦА ЗА НАПАД НА ЛОВОЧУВАРА

Комора наставља са праксом обавештавања својих чланова, али и целокупне јавности о нападима на службена лица у ловишту и поступцима који се тим поводима покрећу пред надлежним тужилаштвима. Иако и даље постоје потребе за интервенцију професионалне организације ловних...

НОВИ ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА У ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ

Шумарска школа у Краљеву почиње са организацијом новог циклуса предавања за 5. степен стручне спреме – специјалиста за ловство (будућу стручну службу за газдовање ловиштем). Детаљне информације можете добити на тел. 036/352-800 и 036/352-332.

У НАУЧНОМ ИНСТИТУТУ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО ОРГАНИЗОВАН САСТАНАК СА ЛОВНИМ РАДНИЦИМА БЕОГРАДСКОГ ОКРУГА

У тренутку када је афричка куга свиња постала реална опасност за популације дивљих и домаћих свиња, на иницијативу директорке Научног института за ветеринарство Србије др сци вет мед Добриле Јакић Димић и председника Коморе проф. др Милутина Ђорђевића организован је...

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА КОЛЕГАМА ИЗ МАЂАРСКЕ И СЛОВАЧКЕ

На позив колега из Мађарске и Словачке представници Коморе су присуствовали прослави Св. Хуберта у Секешфехервару (Мађарска) и Бетлиару (Словачка). Свечаност која је организована у Мађарској организована је под покровитељством мађарске владе коју је представљао...

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАРЕДНОМ ТЕРМИНУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Због честог интересовања, обавештавамо чланове ЛКС и потенцијалне кандидате за полагање стручног испита за стицање лиценце, да ће исти бити организован почетком септембра 2019. године.

Позивамо кандидате да Комори благовремено доставе Пријаву за полагање стручног испита за стицање одговарајуће лиценце.

Share This