ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО

На основу члана 10. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10, у даљем тексту: Закон) и Статута Ловачке коморе Србије,

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО  

 

I.

Упућује се јавни позив за пријем чланова у Комору у складу са условима које прописује Закон и Статут Коморе, и то:

  1. Члан Коморе може бити лице са најмање средњим образовањем које је у току школовања положило предмет из области ловства (предмет чији се  наставни програм односи на ловство, ловну привреду, ловни туризам, зоологију, екологију животиња и здравствену заштиту животиња).
  2. Чланство у Комори је обавезно за лица која обављају послове израде планских докумената у ловству, стручних послова газдовања ловиштем и послова ловочуварске службе.

II.

Кандидат за члана Коморе потребно је да:

  1. Поднесе захтев за чланство у Комори;
  2. Поднесе доказ да је у току школовања изучавао односно положио предмет из области ловства (Оверена фотокопија дипломе школе у оквиру које је полагао предмет из области ловства);
  3. Поднесе доказ о пријављеном пребивалишту, односно боравишту на подручју Републике Србије (Оверена фотокопија личне карте у којој се види последње пријављено пребивалиште);
  4. Поднесе доказ да му одлуком суда или неког другог надлежног органа у претходне две године није изречена правоснажна мера забране обављања послова из области ловства, сходно члану 102. Закона;
  5. Поднесе и доказ о уплати Накнаде за упис у евиденцију на рачун Коморе бр: 205-206615-73 отворен код Комерцијалне банке а.д. са позивом на број: 1111​ – Висину накнаде за упис у евиденцију чланова погледајте овде

III.

Захтев се са наведеном документацијом подноси у писаној форми на адресу: Ловачка комора Србије, ул. Алексе Ненадовића 19/I, 11111 Београд.

Образац захтева за учлањење може се преузети у просторијама Коморе, преко е-mail: office@lovackakomora.rs или званичног web сајта Коморе.

IV.

Списак лица примљених у чланство Коморе, по обради поднесених захтева а на основу одлуке Управног одбора, биће истакнут и ажуриран на званичном web сајту Коморе: www.lovackakomora.rs

  

Преузмите образац захтева за учлањење

Актуелности:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе, који нису присуствовали стручним скуповима за 2023. годину, у терминима током новембра и децембра месеца прошле године, да ћемо организовати стручно усавршавање ловних радника, у додатном термину, путем интернета. На овај...

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Због честог интересовања, обавештавамо чланове ЛКС и потенцијалне кандидате за полагање стручног испита за стицање лиценце, да ће исти бити организован у првој половини априла месеца 2024. године. Позивамо кандидате да Комори благовремено доставе Пријаву за полагање...

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА У ВЕЗИ ПРОСТОРНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА СМЕШТАЈ ОРУЖЈА

Комора је обавештења од стране службених лица у ловиштима да је корисницима ловишта од стране појединих организационих јединица МУП-а атражено да обезбеде просторно-техничке услове који нису прописани чл. 10а. правилника о просторно-техничким условима за безбедно...

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ

Ловачка комора Србије је у складу са Годишњим програмом едукације за 2023. годину, организовала у периоду октобар-децембар текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем, обављање послова ловочуварске...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ СКУПА ЗА ЧЛАНОВЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у четвртак 21. децембра 2023. године, у просторијама Коморе, стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за израду...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНИХ СКУПОВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2023. год, организоваће током октобра и новембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање...

НОВИ ТЕРМИН ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Обавештавамо вас да је одређен термин за полагање испита за стицање лиценци за обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у среду 11.10.2023. год. у Београду – просторије Института за шумарство на 4. спрату (ул. Кнеза...