АКТУЕЛНОСТИ

Обавештења, догађаји и саопштења

ИНТЕРВЈУ ПРЕДСЕДНИКА КОМОРЕ ЛИСТУ ПОЛИТИКА

Дневни лист Политика објавио је интервју са Председником ЛКС проф. др Милутином Ђорђевићем поводом тренутног стања у ловству, узимајући у обзир најављене измене и допуне Закона о дивљачи и ловству. Аутор интервјуа који је објављен 25.10.2017. године, под насловом:...

ДОНЕТ ЗАКЉУЧАК УПРАВНОГ ОДБОРА КОМОРЕ ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНИХ ИЗМЕНА ЗОДИЛ-а

Дана 24.10.2017. у просторијама Коморе, одржана је седница Управног одбора Коморе којој су осим чланова овог органа присуствовали в.д. директора Управе за шуме Саша Стаматовић, Ференц Ирмењи - председник Скупштине, Данијела Младеновић -потпредседник Скупштине, Милена...

ОДРЖАНA КОНСТИТУТИВНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ

Након спроведених избора за чланове Скупштине Ловачке коморе Србије на нивоу Регионалних одбора, дана 16. октобра 2017. године, одржана је конститутивна седница Скупштине. На седници Скупштине учествовало је 69 чланова од укупно 75 изабраних чланова који су добили...

ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА КОМОРЕ СКУПШТИНСКОМ ОДБОРУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду (у даљем тексту: Одбор) је одржао седницу у понедељак 02.10.2017.године са следећим дневним редом  1. Унапређење стања и одрживо коришћење шумских екосистема у Србији- проблеми (сушење шума, шумски пожари, бесправне...

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ НАПАДА НА ЛОВОЧУВАРА

Ловачка комора Србије је у претходном периоду више пута обавештавала јавност о лошем положају својих чланова. Ловни радници су поред тешког материјалног положаја свакодневно изложени нападима лица којима није у интересу стриктно спровођење закона. Многи напади остану...

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ЕДУКАЦИЈЕ ЛОВНИХ РАДНИКА

Ловачка комора Србије (у даљем тексту; Комора) је у склопу годишње едукације ловних радника за 2016. годину, успешно организовала додатни термин за све чланове који нису били у могућности да присуствују редовним терминима, чиме им је омогућено да испуне своје обавезе...

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ НЕДОУМИЦА У ПОГЛЕДУ ПОСЕДОВАЊА ЛИЦЕНЦЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Поводом обраћања неколицине наших чланова, а у вези недоумица у погледу поседовања лиценце у складу са Законом о приватном обезбеђењу од стране службених лица која обављају послове стручне и ловочуварске службе, Ловачка комора Србије је упутила захтев МУП-у за давање...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАТИВНОМ СКУПУ У СКЛОПУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЛОВНИХ РАДНИКА

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације за 2016. год, организоваће у петак 30. јуна 2017. године, у свечаној сали Београдског сајма, стручни скуп за чланове Коморе са...

НАСТАВАК САРАДЊЕ ЛКС СА СТРУКОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ДРЖАВА ЕУ

Након потписивања међународног Споразума о међусобној сарадњи између Комора две суседне државе, Србије и Мађарске, створен је правни оквир за успостављање шире сарадње на питањима од заједничког интереса у области ловства. С тим у вези ЛКС, на челу са председником...

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ТЕРМИНИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

Обавештавамо вас да су одређени термини и листе кандидата за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у понедељак 15.05.2017. год. у Београду -...

ДЕЛЕГАЦИЈА КОМОРЕ НА СВЕЧАНОМ ОТВАРАЊУ САЈМА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ

На позив Ловачке коморе Мађарске, делегација ЛКС присуствовала је свечаном отварању сајма лова ФеХоВа у Будимпешти. Поред делегације из Србије свечаности су присуствовали и националне ловачке делегације из земаља окружења и централне Европе док је међу њима посебно...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕДУРИ ЗАДУЖИВАЊА СЛУЖБЕНОГ ОРУЖЈА

Подсећамо вас да је Закон о оружју и муницији („Сл. Гласник“, бр. 20/2015, у даљем тексту: Закон) ступио на снагу 4.3.2015. год, а примењује се од 4.3.2016. год. Законом је, између осталог, предвиђена процедура за набављање и држање оружја правних лица и предузетника...

ИЗБОРИ 2017. ГОДИНЕ

Спискови чланова ЛКС разврстаних по регионалним одборима, са стањем на дан расписивања избора: Београдски Борски Браничевски Јабланички Јужнобачки Јужнобанатски Колубарски Кос. Митровачки Мачвански Моравички Нишавски Пчињски Пиротски Подунавски Поморавски Расински...

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА У КОМОРИ

Дана 03. марта 2017. године, председник Скупштине Коморе је на образложен предлог Управног одбора расписао изборе за чланове Скупштине. Избори ће у складу са Статутом бити спроведени на нивоу регионалних одбора, а чланови Коморе по регионима биће благовремено...

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Подсећамо све чланове Коморе који још увек нису уплатили чланарину за текућу годину да је потребно да до 01. априла измире своју обавезу уплатом чланарине у износу од 800 динара на рачун Коморе. Пример уплатнице: уплатилац: Петар Петровић; сврха уплате: чланаринa за...

ИНФОРМАЦИЈА СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Дана 03. марта 2017. године, у Палати Србија одржана је пета редовна седница Скупштине Ловачке коморе Србије. Скупштини су поред чланова Скупштине присуствовали представници CIC-а Col Alexandre i Rodrigo de Sousa који су поздравили чланове Скупштине и захвалили се на...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕДУКАТИВНОГ СКУПА ЗА ЧЛАНОВЕ ЛКС СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА 2016. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у петак 23. децембра 2016. године, у просторијама Института за шумарство, стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2016. год, организовала је током новембра и децембра месеца текуће године стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и...

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ СУДСКИХ ПОСТУПАКА У КОЈИМА ЈЕ АНГАЖОВАНА ЛОВАЧКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), обавештава ловне раднике и ширу ловачку јавност да је поступак који је покренут на основу кривичне пријаве коју је поднела Комора, а који је вођен пред Основним судом у Трстенику и Вишим судом у Крушевцу за кривично дело...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕДУКАТИВНИХ СКУПОВА У СКЛОПУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације за 2016. год, организоваће током новембра текуће године стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова...

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ТЕРМИНИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

Обавештавамо вас да су одређени термини и листе кандидата за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у четвртак 27.10.2016. год. у Београду - просторије...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТИ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ МАЂАРСКОЈ

На позив Ловачке коморе Мађарске, делегација Ловачке коморе Србије је присуствовала сајму који је одржан 27.08.2016. године, у мађарском месту Касзо. Делегацију Коморе коју је предводио председник Скупштине Коморе Ференц Ирмењи дочекао је председник Коморе Мађарске др...

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ СУДСКИХ ПОСТУПАКА У КОЈИМА ЈЕ АНГАЖОВАНА ЛОВАЧКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ловачка комора Србије као професионална организација ловних радника у протеклом периоду је континуирано и конзистентно реаговала према надлежним државним органима у свим ситуацијама у којима jе дошлa до сазнања да су уопште или појединачно угрожена права њених...

ОДГОВОР НА САОПШТЕЊЕ ЛСС

Поводом саопштења које је објављено на сајту ЛСС по називом „ Иницијатива за измене и допуне подзаконских аката за спровођење Закона о оружју и муницији, наставак активности, одржан други састанак на врху“, дужни смо ради заштите интереса ловних радника, али и...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАТИВНОМ СКУПУ У СКЛОПУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЛОВНИХ РАДНИКА

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у петак 10. јуна 2016. године, у просторијама Коморе, стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за израду планских...

ИНФОРМАЦИЈА СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Ловачка комора Србије јe дана 25. марта 2016. године, одржала редовну годишњу седницу Скупштине. Седница је одржана у “Палати Србије“ у Београду. У конструктивној атмосфери и уз присуство велике већине чланова Скупштине, једногласно су донете одговарајуће одлуке које...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАТИВНОМ СКУПУ У СКЛОПУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЛОВНИХ РАДНИКА

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације за 2015. год, организоваће током новембра текуће године стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова...

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Подсећамо све чланове Коморе који још увек нису уплатили чланарину за текућу годину да је потребно да у што краћем року измире своју обавезу уплатом чланарине у износу од 800 динара на рачун Коморе. Пример уплатнице: уплатилац: Петар Петровић; сврха уплате: чланаринa...

САОПШТЕЊЕ

У поступку по захтеву за дистрибуцију ознаке ловочувара који је упутило ЛУ "Паланачки рит" из Бачке Паланке, утврђено је да лице за које је захтев упућен није члан Коморе и да тиме није могло стећи лиценцу за обављање послова у ловству. Тиме је недвосмислено утврђено...

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ НАЈНОВИЈЕГ НАПАДА НА ЛОВОЧУВАРА

Дана 07. фебруара 2016. године, приликом контроле ловишта у ЛУ Владан Милошевић у Книћу нападнут је ловочувар приликом обављања службених радњи. Наиме, тога дана у касним вечерњим сатимa ловочувар и стручно лице за газдовање ловиштем затекли су групу ловокрадица који...