ОДРЖАНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

У Комори су дана 27.10.2021. године, организовани стручни испити за стицање лиценци за израду планских докумената, стручне службе за газдовање ловиштем и за обављање послова ловочуварске службе.

Уз примену свих мера за спречавање ширења covid-19 вируса, организовани су стручни испити за 62 члана Коморе, који су били подељени у 6 група.

Догађаји:

НАСТАВАК САРАДЊЕ ЛКС СА СТРУКОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ДРЖАВА ЕУ

НАСТАВАК САРАДЊЕ ЛКС СА СТРУКОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ДРЖАВА ЕУ

Након потписивања међународног Споразума о међусобној сарадњи између Комора две суседне државе, Србије и Мађарске, створен је правни оквир за успостављање шире сарадње на питањима од заједничког интереса у области ловства. С тим у вези ЛКС, на челу са председником...

ДЕЛЕГАЦИЈА КОМОРЕ НА СВЕЧАНОМ ОТВАРАЊУ САЈМА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ

ДЕЛЕГАЦИЈА КОМОРЕ НА СВЕЧАНОМ ОТВАРАЊУ САЈМА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ

На позив Ловачке коморе Мађарске, делегација ЛКС присуствовала је свечаном отварању сајма лова ФеХоВа у Будимпешти. Поред делегације из Србије свечаности су присуствовали и националне ловачке делегације из земаља окружења и централне Европе док је међу њима посебно...

ИНФОРМАЦИЈА СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ  ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ИНФОРМАЦИЈА СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Дана 03. марта 2017. године, у Палати Србија одржана је пета редовна седница Скупштине Ловачке коморе Србије. Скупштини су поред чланова Скупштине присуствовали представници CIC-а Col Alexandre i Rodrigo de Sousa који су поздравили чланове Скупштине и захвалили се на...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2016. год, организовала је током новембра и децембра месеца текуће године стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТИ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ МАЂАРСКОЈ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТИ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ МАЂАРСКОЈ

На позив Ловачке коморе Мађарске, делегација Ловачке коморе Србије је присуствовала сајму који је одржан 27.08.2016. године, у мађарском месту Касзо. Делегацију Коморе коју је предводио председник Скупштине Коморе Ференц Ирмењи дочекао је председник Коморе Мађарске др...

Share This