недеља 25 авг 2019
Штампа

САОПШТЕЊЕ 

           

У поступку по захтеву за дистрибуцију ознаке ловочувара који је упутило ЛУ "Паланачки рит" из Бачке Паланке, утврђено је да лице за које је захтев упућен није члан Коморе и да тиме није могло стећи лиценцу за обављање послова у ловству.

Тиме је недвосмислено утврђено да је поднета лиценца фалсификована, због чега је надлежном тужилаштву поднета кривична пријава од стране Ловачке коморе Србије.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА МИРОВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

 

Подсећамо чланове да могу искористити могућност да поднесу захтев за мировање лиценце, којим се за одређену годину замрзавају права и обавезе имаоца лиценце. Мировање лиценце не утиче на друга права и обавезе која проистичу из чланства у Комори.

Опширније...

Штампа

Обавештење у вези издавања ознака ловочувара

 

Подсећамо све кориснике ловишта да је Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), још крајем 2012. године покренула процедуру израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Након указивања надлежним институцијама да на терену постоје проблеми, у смислу извршавања редовних дужности ловочуварске службе услед непоседовања ознаке ловочувара и одговарајуће легитимације, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме подржало је иницијативу Коморе да буде носилац израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Обавештавамо све кориснике ловишта да се у поступку издавања ознака и легитимација својим ловочуварима придржавају Законских прописа који уређују ову област.

Опширније...

Штампа

Одржана седница председништва Јабланичког регионалног одбора

 

Крајем 2014. године, тачније 29. децембра, на иницијативу Дејана Мишића као председника председништва, одржана је седница Јабланичког регионалног одбора. Осим чланова председништва регионалног одбора састанку су присуствовали и секретар и правник из Ловачке коморе као и неколико чланова истог регионалног одбора из Лесковца и околине. На састанку су у конструктивној атмосфери разматрана питања која су од суштинског значаја рад стручне и ловочуварске службе са свим специфичностима везаним за овај регионални одбор. Посебна пажња била је усмерена на тему везану за поступање службених лица у ловиштима и спровођење овлашћења ловочувара као и на решења која су предвиђена Нацртом стратегије развоја ловства.

Опширније...

Штампа

Обавештење о одржаном стручном скупу у Сава центру 23.12.2014. год.

 

Ловачка комора Србије је и ове године успешно организовала стручни скуп за близу 1.000 чланова Коморе са лиценцама за: израду планских докумената, обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе. Стручни скуп је организован у Сава Центру уз присуство великог броја званица и уважених гостију као представника институција које имају утицаја и баве се широком лепезом послова из области ловства. Од гостију посебно издвајамо представнике ресорног министарства и то Проф. др Зорана Рајића, државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, и директора Управе за шуме Перицу Грбића који су се у уводном делу обратили ловним радницима и дали им подршку у њиховом раду.  

 

 

Обраћање државног секретара Проф. др Зорана Рајића

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

 

Дана 14.11.2014. године, у Палати Србија (бивша зграда СИВ 1), одржана је друга седница Скупштине ЛКС на којој је присуствовао 51 члан Скупштине. Након усвајања дневног реда и записника са претходне седнице Скупштине прешло се на разматрање и усвајање измењеног Статута ЛКС. Након уводног образложења везаног за саму процедуру доношења овог акта као и образлагања најбитнијих промена које су предвиђене у односу на досадашњи Статут прешло се на дискусију по пристиглим предлозима за допуне Предлога статута од којих су неке прихваћене уз образложење да ће додатно унапредити предложени текст Статута. Један број предлога за додатне измене предложеног текста Статута је био у директној супротности са Законом о дивљачи и ловству те су сходно томе наведени предлози били одбијени уз одговарајуће образложење. На крају дискусије, која је вођена у конструктивној атмосфери, приступило се гласању по овој тачки дневног реда где је са 50 гласова „за“ и 1 „против“ усвојен текст новог Статута Коморе.

Опширније...

Штампа

ПИСМО ПОДРШКЕ

Писмо подршке упућено Комори од стране једног од чланова Коморе у вези са настојањем да се обезбеди поштовање закона и пружи подршка ловочуварима као службеним лицима којима је често угрожена безбедност приликом обављања својих послова. Текст писма можете погледати  овде.

Штампа

САОПШТЕЊЕ

 

Дана 27.09.2014. године, у ловишту „ Дубичка река“ у Трстенику догодио се напад на ловочувара З.Ђ. који је запослен у Ловачком удружењу „Трстеник“ у Трстенику, од стране лица В.А. и З.А. који су са још једним лицем затечени у незаконитом лову. Том приликом је В.А. прво физички напао ловочувара, да би потом отео мобилни телефон којим је ловочувар З.Ђ. фотографисао наведена лица и псе који су се налазили на лицу места. Савесношћу ловочувара избегнуте су теже последице а цео случај пријављен надлежној ПС Трстеник чији полицајци су изашли на лице места. Ловачка комора ће, као и у недавном случају напада на ловочуваре у Пријепољу, са интересовањем пратити цео случај, посебно у делу који се односи на квалификацију кривичног дела, с обзиром да члан 56. Закона о дивљачи и ловству каже „Ловочувар је службено лице са одговарајућом лиценцом запослено код правног лица које је регистровано за обављање ловочуварских послова“. Овим путем Ловачка комора упозорава на тежак положај ловочувара који су увек први на удару у спровођењу закона и заштити дивљачи као државне својине. Ловачка комора ће као струковна организација ловних радника и убудуће реаговати у оваквим и сличним ситуацијама, у циљу заштите права и интереса професионалних ловних радника.

Кривична пријава

Допис Дирекцији полиције

 

Штампа

УРГЕНЦИЈА КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОЗНАКА ЛОВОЧУВАРА

 

Подсећамо Вас да је Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), још крајем 2012. године покренула процедуру израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Након указивања надлежним институцијама да на терену постоје проблеми, у смислу извршавања редовних дужности ловочуварске службе услед непоседовања ознаке ловочувара и одговарајуће легитимације, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме подржало је иницијативу Коморе да буде носилац израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Опширније...

Штампа

                   

САОПШТЕЊЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 

Дана 09.08.2014. године, у ловишту „ Златар-Јадовник- Дубочица“ догодио се напад на ловочуваре Д.Ц и Р.П који су запослени у ЈП Србијашуме, ШГ Пријепоље, од стране лица В.М. које је са још једним лицем затечено у незаконитом лову. Том приликом је В.М. прво физички напао ловочуваре, да би потом отео њихово службено оружје и уперио га према ловочувару Д.Ц. Пуком срећом и савесношћу ловочуварске службе ШГ Пријепоље  избегнуте су трагичне последице, после чега је цео случај пријављен надлежној ПС Бродарево, ПУ Пријепоље. Ловачка комора ће са интересовањем пратити цео случај, посебно у делу који се односи на квалификацију кривичног дела, с обзиром да члан 56. Закона о дивљачи и ловству каже „Ловочувар је службено лице са одговарајућом лиценцом запослено код правног лица које је регистровано за обављање ловочуварских послова“. Овим путем Ловачка комора упозорава на тежак положај ловочувара који су увек први на удару у спровођењу закона и заштити дивљачи као државне својине. Ловачка комора ће као струковна организација ловних радника и убудуће реаговати у оваквим и сличним ситуацијама, у циљу заштите права и интереса професионалних ловних радника.

Кривична пријава

Допис Министарству пољопривреде

Допис Дирекцији полиције

Допис Министарству унутрашњих послова

Допис Министарству правде

Штампа

САОПШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ

            Ловачка комора Србије позива своје чланове да јој се обрате уколико имају одређене недоумице у погледу правилног тумачења законских одредби, проблеме у примени или друге сметње у извршењу својих послова на терену. Комора ће чланове упутити у правилну примену прописа, а уколико је потребно званично затражити мишљење државних органа поводом проблема на које су указали наши лиценцирани чланови који своје ловочуварске и послове стручне службе обављају код корисника ловишта.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ОДРЖАНОГ САСТАНКА У ВЕЗИ ДОНОШЕЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОВСТВА И  НАЦРТА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

            Поводом доношења новог закона о оружју и муницији и Стратегије развоја ловства, Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) је 16.4.2014 године, организовала састанак коме су поред председника Коморе проф. др Милутина Ђорђевића присуствовали председници председништава регионалних одбора као и чланови стручног, управног и надзорног одбора Коморе.

            Присутне је поздравио директор Управе за шуме Перица Грбић који је, нагласио значај доношења Стратегије развоја ловства као и да Комору види као стратешког партнера Управе за шуме по питању унапређења ловства.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОМ САСТАНКУ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МУП ПОВОДОМ НОВОГ ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

У склопу јавне расправе која је одржана поводом доношења новог закона о оружју и муницији, а који је од изузетне важности за све ловне раднике у земљи, Ловачка комора Србије   (у даљем тексту; Комора) се укључила са конкретним предлозима који се односе на преложени нацрт закона.

Стога је на иницијативу председника Коморе проф. др Милутина Ђорђевића 26. марта 2014. године одржан састанак са представницима министарства унутршањих послова који су задужени за израду закона о оружју и муницији. Миљко Симовић, помоћник начелника Управе за управне послове у МУП Србије,  је упознат са предлозима који се тичу свих ловних радника као и њиховог тренутног статуса који се новим законом мора побољшати.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ КОНСТИТУТИВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

 

       Након спроведених избора за чланове Скупштине Ловачке коморе Србије на нивоу Регионалних одбора, дана 04. марта 2014. године, одржана је конститутивна седница Скупштине. На седници Скупштине учествовао је 61 члан од укупно 62 изабрана члана који су добили поверење својих колега на одржаним изборима на нивоу 25 Регионалних одбора, установљених на територији управних округа. Осим изабраних представника којима је Скупштина верификовала мандате налази се и 5 представника именованих од стране надлежних државних органа, којима је Скупштина такође констатовала и верификовала мандате.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ОДНОСНО ЗАХТЕВА ЗА ЛИЦЕНЦУ ЗА ЧЛАНОВЕ СА ПОЛОЖЕНИМ ДРЖАВНИМ ИСПИТОМ

 

Обавештавамо вас да је Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), покренула процедуру за подношење пријава за полагање стручних испита (у даљем тексту: испит), за стицање лиценци за израду планских докумената, обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе.

Опширније...

Штампа

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО

 

На основу члана 10. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10, у даљем тексту: Закон) и Статута Ловачке коморе Србије,

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора) упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО  

Опширније...

посетиоци

Ко је на мрежи: 11 гостију и нема пријављених чланова

ТЕМЕ, АНАЛИЗЕ...