недеља 25 авг 2019
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ СКУПА У ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА ЧЛАНОВЕ ЛКС СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

  

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у уторак 13. марта 2018. године, у просторијама Института за шумарство, стручни скуп у додатном термину за чланове Коморе са лиценцом за израду планских докумената. Регистрација чланова Коморе за стручни скуп биће извршена на улазу у салу на IV спрату Института за шумарство (ул. Кнеза Вишеслава 3, Београд), од 10 и 45 до 11 часова.

Програмом је предвиђено одржавање стручног скупа у додатном термину, за чланове који су били спречени да скуповима присуствују у првим терминима, по програму едукације за 2016. годину, након чега ће бити одржан скуп по програму едукације за 2017. годину.

Обавештавамо вас да је на основу Закона о дивљачи и ловству и члана 11. став 2. Статута Коморе као и Правилника о стручном усавршавању ловних радника прописана обавеза чланова Коморе да похађају стручна предавања и скупове предвиђене годишњим програмом едукације.

Такође вас обавештавамо да ће свим члановима Коморе, који буду присуствовали стручном скупу, бити издата Уверења о учешћу на стручном предавању/скупу, које ће служити као доказ испуњености прописаних обавеза чланова Коморе у погледу похађања стручних скупова. 

Штампа

НОВА ПРАВОСНАЖНА ПРЕСУДА И КАЗНА ЗАТВОРА ЗА НАПАД НА ЛОВОЧУВАРА

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), обавештава ловне раднике и ширу ловачку јавност да је поступак који је покренут на основу кривичне пријаве коју је 2014. године поднела Комора, донета нова осуђујућа правоснажна пресуда за напад на ловочувара односно службено лице у ловишту. Статус службеног лица у ловишту, који је предвидео Закон о дивљачи и ловству, омогућио је  да се примени шири круг одредби Кривичног законика у случајевима напада на стручну и ловочуварску службу.

Подсећамо да је кривични поступак вођен пред Основним судом у Пријепољу и Вишим судом у Ужицу за кривично дело напад на службено лице из члана 323. став 1. КЗ-а, правоснажно окончан осуђујућом пресудом, са казном затвора у трајању од 5 месеци за нападача.

Са поносом можемо да констатујемо да је статус службених лица у ловишту потврђен кроз судску праксу, што ће имати велики значај за будуће поступке који се буду водили поводом напада на стручну и ловочуварску службу. У прилогу можете погледати и преузети пример пресуде, која може имати велики значај у сличним поступцима.

Пресуду можете погледати овде.

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА ПОВОДОМ ОБАВЕЗА

ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

 

Ловачка комора Србије као професионална организација ловних радника са правима и обавезама које су прописане Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10, у даљем тексту: Закон), у склопу обавезне едукације ловних радника са лиценцама за обављање стручних послова газдовања ловиштем и послове ловочуварске службе уврстила је тему из области безбедности и здравља на раду, коју је обрадио експерт Завода за здравствену заштиту радника „Ерго Сана“, установе која има лиценцу за обављање ових послова издату од министарства надлежног за рад.

Због великог интересовања које су показали поједини корисници ловишта који су нас контактирали и тражили додатне информације, сматрали смо за сходно да пружимо потребне информације из ове области.

Опширније...

Штампа

ЕДУКАЦИЈА ЧЛАНОВА КОМОРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

 

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2017. год, организовала 21.12.2017. године, у Деспотовцу стручни скуп у оквиру обавезне годишње едукације ловних радника са лиценцом за израду планских документа у ловству.

Тема едукације је била „Бонитирање станишта дивљачи и састављање оперативних планова и програма за унапређење стања дивљачи и њихових станишта.“ - (упоредна анализа система планира у Немачкој и Србији). За овогодишњу едукацију ангажован је предавач из СР Немачке, Niels Hahn, стручњак за газдовање ловиштем из Фрајбурга, који је одржао уводно предавање које је имало за циљ да приближи присутнима начин планирања и газдовања дивљачи у Немачкој.

Након уводног предавања које је садржало и упоредну анализу система газдовања у Немачкој и Србији прешло се на рад у мањим групама (радионице). Немачки стручњак је имао подршку Ненада Петровића са Шумарског факултета у Београду, Владан Бједова из Завода за заштиту природе Србије и Ненада Новаковића руководиоца одељења за ловство у ЈП „Србијашуме“ и координатора Стручног одбора Коморе, који су били модератори радионица.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

 

Ловачка комора Србије је у складу са годишњим програмом едукације за 2017. год, организовала током новембра и децембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцама за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе.

У складу са програмом едукације одређене су следеће теме: „Безбедност и здравље на раду и основи обуке за пружање прве помоћи и „Практична ловна балистика. Предавања су одржали еминентни стручњаци из ових области и то: Никола Ињац - Завод за здравствену заштиту радника - Ерго-Сана и Ференц Ирмењи - Клуб стрелаца "Хубертус".

 

Стручни скупови којима је присуствовало близу 900 ловних радника су организовани на 7 локација широм Р. Србије. У току едукације ловни радници су имали прилике да обнове постојећа и стекну нова знања, у циљу квалитетнијег обављања послова у ловишту. На крају сваког предавања ловни радници су могли да поставе питања предавачима, размене мишљења и отклоне евентуалне недоумицеу раду.  

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕДУКАТИВНИХ СКУПОВА У СКЛОПУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЛОВНИХ РАДНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације за 2017. год, организоваће током новембра и децембра текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе.

У складу са програмом едукације одређене су следеће теме: „Безбедност и здравље на раду и основи обуке за пружање прве помоћи“, и „Балистика са аспекта ловства“.

Стручни скупови ће бити организовани на 7 локација (време и место одржавања видети на дну текста), широм Р. Србије, а на сваки од њих позиве за учешће добиће лиценцирани чланови Коморе из одговарајућих регионалних одбора. Евидентирање присутних почињаће од 11ч и 30мин.

Обавештавамо вас да је на основу Закона о дивљачи и ловству и члана 11. став 2. Статута Коморе као и Правилника о стручном усавршавању ловних радника прописана обавеза чланова Коморе да похађају стручна предавања и скупове предвиђене годишњим програмом едукације.

Такође вас обавештавамо да ће свим члановима Коморе, који буду присуствовали стручном скупу, бити издата Уверења о учешћу на стручном предавању/скупу, које ће служити као доказ испуњености прописаних обавеза чланова Коморе у погледу похађања стручних скупова.

Стручни скупови биће одржани у следећим терминима:

  1. У уторак 28. новембра 2017. године, у Дому културе у Торди, ул. Маршала Тита бр. 2 у Торди (о. Житиште), (за чланове из јужнобанатског, средњобанатског и севернобанатског региона);
  2. У петак 01. децембра 2017. године, у просторијама виле “Vienna”, ул. Бранка Ћопића бб, Зајечар (пут који повезује путне правце Параћин-Зајечар и Неготин-Зајечар), (за чланове из борског и зајечарског региона);
  3. У уторак 05децембра 2017. године, у великој сали СО Стара Пазова (Бела зграда) ул. Трг Зорана Ђинђића б.б, у Старој Пазови (за чланове из јужнобачког, западнобачког, севернобачког и сремског региона);
  4. У среду 06. децембра 2016. године, у сали Мотела Предејане, ул. Омладинска бб у Предејану (поред Коридора 10 у Грделичкој клисури), (за чланове нишког, пиротског, топличког, јабланичког и пчињског региона);
  5. У петак 08. децембра 2017. године, у сали хотела Коначиште „Ресава“, ул. у Деспотовцу, (за чланове из поморавског, расинског и шумадијског региона);
  6. У уторак 12. децембра 2017. године, у амфитеатру Агрономског факултета у Чачку, (за чланове из златиборског, моравичког и рашког региона);
  7. У среду 13. децембра 2017. године, у сали 2/0 Сава Центра, ул. Милентија Поповића 9, Београд (за чланове из колубарског, мачванског, београдског, подунавског и браничевског).
Штампа

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА У ЛОВИШТУ 

 

Ловачка комора Србије подсећа своје чланове који обављају послове стручне и ловочуварске службе код корисника ловишта  да је Закон о оружју и муницији („Сл. Гласник“, бр. 20/2015, у даљем тексту: Закон) ступио на снагу 4.3.2015. год, а примењује се од 4.3.2016. год.

Законом је, између осталог, предвиђена процедура за набављање и држање оружја правних лица и предузетника у складу са делатношћу којом се баве. Такође, предвиђено је постојање оружног листа за правна лица, као исправе на основу које се држи оружје, а који садржи податке о оружју и власнику оружја. Осим наведеног, правно лице код кога су запослена службена лица која обављају послове ловочуварске и стручне службе, потребно је да у складу са чланом 40. Закона, прибави Одобрење надлежног органа за распоређивање запослених на те послове.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ТЕРМИНИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

 

Обавештавамо вас да су одређени термини и листе кандидата за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то: у петак 10.11.2017. год. у Београду - просторије Ловачке коморе (ул. Кнеза Вишеслава 3), са следећом сатницом:

- Ловочуварска служба, са почетком у 10 часова; (видети списак)

- Стручна служба, са почетком у 12 часова; (видети списак)

- Израда планских докумената, са почетком у 13 часова; (видети списак)

Штампа

ДОНЕТ ЗАКЉУЧАК УПРАВНОГ ОДБОРА КОМОРЕ ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНИХ ИЗМЕНА ЗОДИЛ-а

 

Дана 24.10.2017. у просторијама Коморе, одржана је седница Управног одбора Коморе којој су осим чланова овог органа присуствовали в.д. директора Управе за шуме Саша Стаматовић, Ференц Ирмењи - председник Скупштине, Данијела Младеновић -потпредседник Скупштине, Милена Романелли - председник Етичког комитета и Ненад Новаковић - координатор Стручног одбора. Током седнице која се у највећем делу тицала будућих измена Закона о дивљачи и ловству и положаја стручне и ловочуварске службе, присутни су имали могућност да изнесу мишљења поводом тренутног стања у ловству и добију све информације око будућих решења која би требало да донесу најављене измене Закона.

 

Управни одбор је након дискусије закључио да је Управа за шуме покренула процедуру за формирање радне групе за измене ЗОДЛ-а и да ће Комора бити укључена у рад радне групе, с тим у вези Комора ће своје чланове обавештавати о свим потенцијалним решењима, као и да ће у складу са закључцима радне групе кроз јавну расправу бити одржана јавна дискусија са представницима регионалних одбора Коморе, на којој ће представници државе моћи да чују мишљења наших чланова који свакодневно обављају послове у ловиштима. 

Штампа

Интервју Председника Коморе листу Политика

 

Дневни лист Политика објавио је интервју са Председником ЛКС проф. др Милутином Ђорђевићем поводом тренутног стања у ловству, узимајући у обзир најављене измене и допуне Закона о дивљачи и ловству. Аутор интервјуа који је објављен 25.10.2017. године, под насловом: „Дивљач на оптичком нишану државе“, је угледни новинар Политике који се годинама бави питањима из области ловства, Горан Волф.

Интервју погледати овде.

Штампа

ОДРЖАНA КОНСТИТУТИВНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ

 

Након спроведених избора за чланове Скупштине Ловачке коморе Србије на нивоу Регионалних одбора, дана 16. октобра 2017. године, одржана је конститутивна седница Скупштине. На седници Скупштине учествовало је 69 чланова од укупно 75 изабраних чланова који су добили поверење својих колега на одржаним непосредним изборима на нивоу 25 Регионалних одбора, установљених на територији управних округа. Осим изабраних представника којима је Скупштина верификовала мандате, у раду Скупштине учествовало је и 5 представника именованих од стране надлежног министарства и покрајинског секретаријата, којима је Скупштина такође констатовала и верификовала мандате.

 

По извршеној верификацији мандата прешло се на конституисање осталих органа Коморе где је прво изабрано ново руководство Скупштине, а затим су конституисани и Управни и Надзорни одбори.

Обзиром да су Председништва регионалних одбора именовала по једног члана Етичког комитета Скупштина је констатовала њихов избор и на тај начин формирала Етички комитет.

Поред избора чланова органа Коморе на седници Скупштине разговарало се о тренутном стању у ловству и о будућим активностима Коморе.

Штампа

ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА КОМОРЕ СКУПШТИНСКОМ ОДБОРУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ

           

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду (у даљем тексту: Одбор) је одржао седницу у понедељак 02.10.2017.године са следећим дневним редом  1. Унапређење стања и одрживо коришћење шумских екосистема у Србији- проблеми (сушење шума, шумски пожари, бесправне сече, пошумљавање и др); 2.Концепт  унапређења ловства у Србији; 3. Разно.

Иако су као гости на седницу Одбора били позвани само корисници ловишта, струковна организација је ипак представљена на овом састанку преко Председника Коморе Милутина Ђорђевића који је истовремено и извршни директор за ловство, рибарство и остале ресурсе у ЈП „Србијашуме“.

Председник Ђорђевић је након излагања в.д. директора Упрааве за шуме Саше Стаматовића и председника ЛСС-а Драгана Шормаза поред осталог информисао Одбор да је свакога дана преко 1.000 ловних радника ангажовано на заштити дивљачи, који је државна својина. Затражио је од чланова Одбора да се приликом прављења концепта развоја ловства уважи постојање професионалне стручне и ловочуварске службе на терену, која ће се бавити заштитом ресурса, без обзира ко газдује са дивљачи. Истакао је да све актере у ловству у будућности чека велики посао, који треба да оствари и усклади 3 стратешка циља. Први је како да се сачува дивљач као ресурс, други циљ је очување тзв.традиционалног или народног ловства, а трећи је дефинисање ловства као привредне гране. Ако се ловство одреди као привредна грана, стратешким документима се мора дефинисати како ће се ускладити традиционално и економско тј.привредно ловство уважавајући чињеницу да постоје земље из нашег окружења које располажу сличним ресурсима, али убирају много веће приходе.

Председник Ђорђевић је предложио да се у наредном периоду од стране Управе за шуме направи јавни позив за све који имају приватну иницијативу, да се позову они који желе да улажу и да се види шта они нуде. То би дало одговор на питање колике су стварно потребе оваквих иницијатива, али и места на којима би се она могла спроводити. Председник Ђорђевић је нагласио да пресудну реч по том питању мора дати струка.

У прилогу је видео на коме можете видети како је протекла седница Одбора - видео.

Излагање Председника Коморе можете видети од 02:35:58.

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ НАПАДА НА ЛОВОЧУВАРА

 

Ловачка комора Србије је у претходном периоду више пута обавештавала јавност о лошем положају својих чланова. Ловни радници су поред тешког материјалног положаја свакодневно изложени нападима лица којима није у интересу стриктно спровођење закона. Многи напади остану непријављени, док се само најдрастичнији примери пријављују надлежним државним органима. Најновији напад на ловочувара догодио се на планини Мироч, када је група лица прво потегла ватрено оружје, а потом и покушала да отме службено оружје и фотоапарат којим су снимљене радње које је ловочувар евидентирао записником о извршеној или покушаној незаконитој радњи.

Комора је као и до сада реаговала по примљеном захтеву за пружање помоћи од стране свог члана и као струковна организација поднела кривичну пријаву надлежном тужилаштву. 

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ НЕДОУМИЦА У ПОГЛЕДУ ПОСЕДОВАЊА ЛИЦЕНЦЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

Поводом обраћања неколицине наших чланова, а у вези недоумица у погледу поседовања лиценце у складу са Законом о приватном обезбеђењу од стране службених лица која обављају послове стручне и ловочуварске службе, Ловачка комора Србије је упутила захтев МУП-у за давање мишљења по овом питању.

Обавештавамо вас да службена лица која обављају послове стручне и ловочуварске службе нису у обавези да поседују једну од Законом утврђених лиценци за вршење послова приватног обезбеђења.

У прилогу вам достављамо текст одговора на допис који је МУП – Дирекција полиције упутила Ловачкој комори Србије. - допис погледати овде.

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ЕДУКАЦИЈЕ ЛОВНИХ РАДНИКА

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту; Комора) је у склопу годишње едукације ловних радника за 2016. годину, успешно организовала додатни термин за све чланове који нису били у могућности да присуствују редовним терминима, чиме им је омогућено да испуне своје обавезе у погледу годишње едукације.

Преко 150 чланова Коморе са лиценцама за обављање послова стручне и ловочуварске службе окупило се у свечаној сали Београдског сајма (управна зграда), да присуствује предавањима која су одржали еминентни стручњаци - проф. др Војислав Павловић, мр Михајло Хаџи-Павловић и дипл. инж. Ненад Новаковић. У складу са програмом едукације за 2016. год. на скупу су одржана предавања на следеће теме: „Болести дивљачи и поступци који претходе службеном прегледу одстрељене дивљачи“, „Етика и обичаји у лову и поступање стручног пратиоца“ и „Газдовање дивљим папкарима – селективни и трофејни одстрел (процена пола, старосне класе и трофејне вредности посматране дивљачи)“.

Након излагања сваког од предавача присутни су им постављали питања и износили своја запажања и мишљења у оквиру задате тематике, што показују колико су теме едукације актуелне и значајне за наше чланове и применљиве у свакодневном обављању стручних послова у ловишту.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАТИВНОМ СКУПУ У

СКЛОПУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЛОВНИХ РАДНИКА

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације за 2016. год, организоваће у петак 30. јуна 2017. године, у свечаној сали Београдског сајма, стручни скуп за чланове Коморе са лиценцaмa за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, који нису били на едукативним скуповима током 2016. године.

Теме стручног скупа, на које ће своја предавања одржати еминентни домаћи предавачи су: "Болести дивљачи и поступци који претходе службеном прегледу одстрељене дивљачи "; "Етика и обичаји у лову и понашање стручног пратиоца" и "Газдовање дивљим папкарима – селективни и трофејни одстрел(процена пола, старосне класе и трофејне вредности посматране дивљачи)".

Обавештавамо вас да је на основу Закона о дивљачи и ловству и члана 11. став 2. Статута Коморе као и Правилника о стручном усавршавању ловних радника прописана обавеза чланова Коморе да похађају стручна предавања и скупове предвиђене годишњим програмом едукације.

Такође вас обавештавамо да ће свим члановима Коморе, који буду присуствовали стручном скупу, бити издата Уверења о учешћу на стручном предавању/скупу, које ће служити као доказ испуњености прописаних обавеза чланова Коморе у погледу похађања стручних скупова.

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ТЕРМИНИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

 

Обавештавамо вас да су одређени термини и листе кандидата за полагање испита за стицање лиценци за израду планских докумената, обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, и то у понедељак 15.05.2017. год. у Београду - просторије Ловачке коморе (ул. Кнеза Вишеслава 3), са следећом сатницом:

- Ловочуварска служба, са почетком у 10 часова; (видети списак)

- Стручна служба, са почетком у 12 часова; (видети списак)

- Израда планских докумената, са почетком у 13 часова; (видети списак)

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕДУРИ ЗАДУЖИВАЊА СЛУЖБЕНОГ ОРУЖЈА

 

Подсећамо вас да је Закон о оружју и муницији („Сл. Гласник“, бр. 20/2015, у даљем тексту: Закон) ступио на снагу 4.3.2015. год, а примењује се од 4.3.2016. год. Законом је, између осталог, предвиђена процедура за набављање и држање оружја правних лица и предузетника у складу са делатношћу којом се баве. Такође, предвиђено је постојање оружног листа за правна лица, као исправе на основу које се држи оружје, а који садржи податке о оружју и власнику оружја. Осим наведеног, правно лице код кога су запослена службена лица која обављају послове ловочуварске и стручне службе, потребно је да у складу са чланом 40. Закона, прибави Одобрење надлежног органа за распоређивање запослених на те послове.

Сходно наведеном обавештавамо сва правна лица код којих су запослени радници стручне и ловочуварске службе да уколико још увек нису прибавили Одобрење надлежног органа за распоређивање запослених лица, да то учине што хитније.

Опширније...

Штампа

ДЕЛЕГАЦИЈА КОМОРЕ НА СВЕЧАНОМ ОТВАРАЊУ САЈМА ЛОВА У БУДИМПЕШТИ

 

На позив Ловачке коморе Мађарске, делегација ЛКС присуствовала је свечаном отварању сајма лова ФеХоВа у Будимпешти. Поред делегације из Србије свечаности су присуствовали и националне ловачке делегације из земаља окружења и централне Европе док је међу њима посебно место припало делегацији из Словачке као специјалном госту сајма 2017. године.

О тренутном стању ловства у Мађарској и будућим плановима говорили су заменик председника Владе Мађарске Жолт Шемјан и министар пољопривреде Шандор Фазекаш. Делегацију словачке предводио је Тибор Лебоцки председник Ловачке коморе Словачке након кога је говорио председник CIC-a Џорџ Аман, који је већи део свог излагања посветио проблемима ловачких организација и потреби њиховог заједничког деловања у циљу унапређења ловства.

Опширније...

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Подсећамо све чланове Коморе који још увек нису уплатили чланарину за текућу годину да је потребно да до 01. априла измире своју обавезу уплатом чланарине у износу од 800 динара на рачун Коморе.

Пример уплатнице:

уплатилац: Петар Петровић;

сврха уплате: чланаринa за 2017. год;

износ: 800 дин;

рачун број: 205-206615-73

позив на број: 2222-1115 – (последње 4 цифре (1115) представљају ИД број/број лиценце, члана Коморе).

посетиоци

Ко је на мрежи: 11 гостију и нема пријављених чланова

ТЕМЕ, АНАЛИЗЕ...