Штампа

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - www.mpzzs.gov.rs

Управа за шуме - www.mpzzs.gov.rs/category/saopstenja/saopstenja-uprave-za-sume

Управа за ветерину - www.vet.minpolj.gov.rs

International Hunting and Game Management Symposium - www.huntsymposium.com