недеља 25 авг 2019
Штампа

 

Ловачка комора Србије основана је ради остваривања циљева у области заштите права и интереса ловних радника и унапређивања ловства у складу са одрживим газдовањем популацијама дивљачи, општим интересом и општеприхваћеним међународним стандардима у ловству. Као професионална организација ловних радника Ловачка комора Србије основана је на основу Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10). У кратком временском периоду након свога оснивања Комора је од стране ловних радника препозната као организација са циљем заштите њихових интереса који се могу остварити само кроз струковну и еснафску организацију која би пратила законодавну политику која се односи на њене чланове и правовремено указивала на њихов положај и интересе. Зато је број чланова био све већи, да би се чланство попело на тренутних више од 1.900 чланова. По оснивању приступило се унутрашњој организацији, изради интерних аката и конституисању органа Коморе. Ради боље организације и жеље да се мобилише база односно да се чује мишљење ловних радника са терена Комора је организовала регионалне одборе, који се поклапају са управним окрузима и чији чланови су равномерно заступљени у органима Коморе. Чланови Коморе који обављају одређене послове у ловству дужни су по Закону о дивљачи и ловству да стекну лиценцу док је  Комора законом овлашћена да спроводи испит за стицање лиценце и да издаје и одузима лиценце. Основана са циљем да побољша положај ловних радника Комора се посветила едукацији својих чланова ангажовањем институција и појединаца из земље и иностранства, што ће допринети унапређењу ловне струке, обезбедити правну сигурност и заштиту стручности професионалних ловних радника, чиме ће уједно обезбедити и заштиту и сигурност корисника ловишта у погледу газдовања ловиштем, почевши од квалитетног, реалног и применљивог планирања, преко озбиљног и стручног реализовања планова и професионалне заштите дивљачи и ловишта.

 

 

 

посетиоци

Ко је на мрежи: 13 гостију и нема пријављених чланова

ТЕМЕ, АНАЛИЗЕ...