уторак 23 Jul 2019
Штампа

ОДГОВОР НА САОПШТЕЊЕ ЛСС

 

Поводом саопштења које је објављено на сајту ЛСС по називом „ Иницијатива за измене и допуне подзаконских аката за спровођење Закона о оружју и муницији, наставак активности, одржан други састанак на врху“, дужни смо ради заштите интереса ловних радника, али и истинитог информисања шире ловачке јавности да пружимо одговор на злонамерно изнете неистине. У саопштењу је наведено следеће:

 

  1. Ловачка комора је водила консултације у време претходног министра и „предлагала неадекватна и погрешна решења за ловце“, што се поткрепљује дописом МУП-а (четврти пасус на другој страни).

Одговор: Комора се као струковна организација ловних радника, од свог оснивања примарно бавила питањима који су од значаја за правилно обављање послова ловних радника. У том смислу је сагледавајући горућа питања из ловства, а која се између осталог тичу оружја и муниције, иницирала више састанака са представницима МУП-а. За то време је промењено више министара, али то за Комору није било од значаја, јер смо имали састанке са представницима МУП-а, из Управе за управне послове, замеником начелника Миљком Симовићем и његовим сарадницима који су делегирани испред МУП-а. Сви састанци су одржавани у време важења претходног Закона о оружју и муницији, који је донет још 1992.године, и имао је пуно недостатака који су се најбоље видели на питању задуживања и раздуживања службеног оружја у ловству.

Резултат тих састанака је између осталог знатно поједностављена процедура задуживања и раздуживања службеног оружја (објављена на сајту Коморе) што је на крају имало највише значаја за кориснике ловишта (којима се ЛСС као кровна организација није бавио), који би без ње били прекршајно кажњавани. У току разговора представници МУП-а су ближе упознати са начином организовања лова, што је омогућило да представници МУП-а касније у нови Правилник о поступку давања на послугу оружја унесу одредбу без које би тренутно стање у ловству било парализовано. Та одредба гласи „Регистровано ловачко оружје може се дати на послугу без присуства послугодавца за време трајања послуге, уз претходну пријаву надлежном органу“. Ове тврдње потврђује и допис МУП-а упућен ЛСС (четврти пасус) у коме наводе да су се преко Ловачке коморе Србије ближе упознали са начином организовања лова сходно Закону о дивљачи и ловству и пратећим подзаконским актима.

Да ли су предлози које је Коморе износила на састанцима погрешни не може се закључити из дописа МУП-а на који се ЛСС позива, чиме је злоупотребљено и Министарство унутрашњих послова као државни орган у покушају да се поткрепе неистините тврдње. Шта више, све што је у допису наведено потврђује наше претходне наводе.

Стога наводе да смо давали погрешна и неадекватна решења за ловце  сматрамо злонамерним, јер су доказано неистинити.

 

2. „У МУП-у су признали да су погрешили што нису консултовали Министарство пољопривреде и заштите животне средине, односно Управу за шуме и ЛСС (што не стоји нигде у допису МУП-а, чиме бисмо требали да верујемо на реч онима који доказано износе неистину у јавност; прим.аут.) који су показали да су компетентнији“.

Одговор: Морамо да напоменемо да није МУП контактирао Комору, већ је Комора све време имала иницијативу према МУП и то на захтев како ловних радника тако и обичних ловаца, чије проблеме нико није хтео да чује и да решава.  Компетенције струковне организације ловних радника коју је основала држава не могу постављати представници невладине организације (или на српском, удружења грађана) који се примарно не баве ловством као делатношћу, што и доводи до оваквих ситуација да се реагује post festum.

 3. „Показало се да држава много озбиљније ради и да јој је потребан озбиљан партнер попут Ловачког савеза, који може да брани и заступа интересе ловаца, а не утицајни појединац“,

Одговор: Из наведеног се најбоље може видети како се олако мењају тезе и обмањује ловачка јавност, за шта је најбољи доказ иницијатива изнета на скупштини Ловачке коморе Србије која је дошла од представника ЛСС-а (Бранислав Живковић,члан УО ЛСС) да се заједно наступи према надлежним органима поводом измена правилника који су тренутно најзначајнији за ловце (Правилник о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције и Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја), а коју је скупштина једногласно прихватила као и сваку иницијативу која је на општу добробит ловства у целини. Упркос томе, потпуно неозбиљно и супротно претходном договору, појединци су одлучили да се Комора искључи из заједничког наступа према надлежним органима.

О штетности утицајних појединаца који треба да заступају и бране интересе ловаца најбоље се може видети из дописа МУП-а у коме се наводи да се у погледу обуке у руковању оружјем препреке налазе у Закону о оружју муницији, а не у правилницима. Утицајни појединци нарочито ако су народни посланици имају  могућност корекције закона путем амандмана, коју они у овом случају нису искористили. Оваква саопштења којима се покушава скинути одговорност за вишевременско небављење интересом ловаца и ловства у целини говори колико је тачна констатација да се ловство не сме ослањати на појединце већ на државу и институције.

Сматрамо да би резултати састанака у МУП-у били далеко бољи не само за ловце већ и за ловство у целини, да су присуствовали и представници Коморе, јер би се показало јединство најпозванијих организација у кључним питањима из области ловства (у овом случају питања из надлежности МУП-а).

Јасно је из дописа МУП-а који је упућен ЛСС-у да су резултати састанка, у погледу измена Правилника о обуци у руковању ватреним оружјем, симболични, док ће се након одлуке Министарства здравља по питању измене Правилника о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја, знати  да ли има разлога за тријумфализам ЛСС.

Уместо да се на састанку разговара о два тренутно за ловце врло спорна правилника (Правилник о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције и Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја) из саопштења ЛСС-а се може закључити да тема састанка нису били спорни правилници већ покушај руководства ЛСС да одговорност за свој нерад и неажурност у претходном периоду, како приликом доношења Закона тако и подзаконских аката, пребаци на Ловачку комору.

Напомињемо због истинитог информисања јавности и својих чланова да Ловачка комора Србије никада није добила захтев да се изјасни и да позитивно мишљење на предлог новог Закона о оружју и муницији као и пратећих подзаконских аката (пре свега Правилник о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције и Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја).

Из претходног се може видети да је Комора самостално имала иницијативу према надлежним органима по питањима који се првенствено тичу ловних радника, да су резултати имали позитивне ефекте за ловце и ловство у целини, али и да је прихватала иницијативе осталих актера у ловству, за добробит дивљачи и ловства.

Као организација коју је основала држава ми немамо право другачије да се понашамо осим да штитимо државну имовину и општи интерес, што ћемо чинити и у наредном периоду, без обзира на овакве тенденциозне тврдње и злонамеран покушај да се Ловачка комора Србије на све начине дискредитује са тежњом да се струковна организација на крају укине.

посетиоци

Ко је на мрежи: 13 гостију и нема пријављених чланова

ТЕМЕ, АНАЛИЗЕ...