Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАТИВНОМ СКУПУ У СКЛОПУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЛОВНИХ РАДНИКА

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у петак 10. јуна 2016. године, у просторијама Коморе, стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за израду планских докумената који нису присуствовали на стручном скупу организованом у првом термину, децембра месеца 2015. год.

Теме стручног скупа су: „Значај квалитетног одређивања опште оцене погодности станишних и других фактора у ловишту и процене оптималне бројности ловних врста дивљачи у ловишту (значај одређивања погодности станишних и других фактора за интродукцију и реинтродукцију дивљачи).“ и „Значај стручног и објективног планирања за одрживо газдовање дивљачи и њиховим стаништима“.

Обавештавамо вас да је на основу Закона о дивљачи и ловству и члана 11. став 2. Статута Коморе као и Правилника о стручном усавршавању ловних радника прописана обавеза чланова Коморе да похађају стручна предавања и скупове предвиђене годишњим програмом едукације.

Такође вас обавештавамо да ће свим члановима Коморе, који буду присуствовали стручном скупу, бити издата Уверења о учешћу на стручном предавању/скупу, које ће служити као доказ испуњености прописаних обавеза чланова Коморе у погледу похађања стручних скупова.