Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Подсећамо све чланове Коморе који још увек нису уплатили чланарину за текућу годину да је потребно да у што краћем року измире своју обавезу уплатом чланарине у износу од 800 динара на рачун Коморе.

Пример уплатнице:

уплатилац: Петар Петровић;

сврха уплате: чланаринa за 2016. год;

износ: 800 дин;

рачун број: 205-206615-73

позив на број: 2222-1115 – (последње 4 цифре (1115) представљају ИД број/број лиценце, члана Коморе).