Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАТИВНОМ СКУПУ У

СКЛОПУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЛОВНИХ РАДНИКА

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације за 2015. год, организоваће током новембра текуће године стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе, који нису били на едукативним скуповима током 2015. године.

Стручни скупови ће бити организовани на 3 локације (време и место одржавања видети на дну текста), широм Р. Србије а на сваки од њих позиве за учешће добиће лиценцирани чланови Коморе из одговарајућих регионалних одбора.

Теме стручног скупа, на које ће своја предавања одржати еминентни домаћи предавачи су: "Штете од дивљачи и на дивљачи"; "Мониторинг популација дивљачи (значај непрекидног праћења стања популација дивљачи и њихових станишта у ловишту и контролно бројање дивљачи)" и "Природножаришне инфекције ловних радника (Болести које се преносе и одржавају крпељима и мишевима)".

Обавештавамо вас да је на основу Закона о дивљачи и ловству и члана 11. став 2. Статута Коморе као и Правилника о стручном усавршавању ловних радника прописана обавеза чланова Коморе да похађају стручна предавања и скупове предвиђене годишњим програмом едукације.

Такође вас обавештавамо да ће свим члановима Коморе, који буду присуствовали стручном скупу, бити издата Уверења о учешћу на стручном предавању/скупу, које ће служити као доказ испуњености прописаних обавеза чланова Коморе у погледу похађања стручних скупова.

Стручни скупови биће одржани у следећим терминима:

  1. У четвртак 07. априла 2016. године, у ловачком дому Ловачког удружења „Крчедин“ из Крчедина;
  2. У уторак 12. априла 2016. године, у ловачком дому Ловачког удружења "Чачак" из Чачка;
  3. У четвртак 14. априла 2016. године, у Регионалној привредној комори Крушевца у Крушевцу;