Штампа

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ НАЈНОВИЈЕГ НАПАДА НА ЛОВОЧУВАРА

Дана 07. фебруара 2016. године, приликом контроле ловишта у ЛУ Владан Милошевић у Книћу нападнут је ловочувар приликом обављања службених радњи. Наиме, тога дана у касним вечерњим сатимa ловочувар и стручно лице за газдовање ловиштем затекли су групу ловокрадица који су били у незаконитом лову. У покушају да спроведе Законом прописане радње ловочувар је задобио лакше телесне повреде нанете од стране лица које је затечено у незаконитом лову а присебношћу ловочувара и стручног лица избегнуте су теже последице овог напада. Правовременом интервенцијом службених лица у ловишту уз асистенцију надлежних државних органа, починиоци овог немилог догађаја су приведени правди, а против њих ће, по речима представника ЛУ, бити поднете одговарајуће кривичне пријаве за спречавање службеног лица у вршењу служ. радње и незаконит лов.

 

Ловачка комора Србије као струковна организација ловних радника у протеклом периоду је континуирано реаговала према надлежним државним органима у свим ситуацијама у којима jе дошлa до сазнања да су уопште или појединачно угрожена права њених чланова, а пре свих ловних радника на терену који обављају послове стручне и ловочуварске службе па ће и овога пута реаговати у складу са својим овлашћењима и могућностима. Комора је се својим деловањем на заштити ловних радника као службених лица позиционирала у ловству Србије али и етаблира пред државним органима као представник ловне струке, чији је задатак у претходном периоду био да се многи наслеђени проблеми српског ловства препознају и да се покрене њихово решавање. Један од таквих је и питање статуса ловних радника који захтевају системско решавање, али и константно инсистирање на појединачној примени када се таква системска решења поставе. Тако је Комора подношењем кривичних пријава покушала да остваривањем појединачних права наших чланова, истраје на доследној примени системског решења који предвиђа Закон.

Кривичне пријаве које је Комора поднела надлежним тужилаштвима уследиле су након сазнања да је на ловне раднике као службена лица извршен физички напад или су ометана у вршењу својих дужности. Досадашњи епилог поднетих пријава су судски поступци покренути на основу подигнутих оптужних аката за напад на службено лице и спречавање службеног лица у вршењу службених радњи. Комора ће, као организација која заступа интересе ловних радника, наставити са својим ангажовањем до окончања ових поступака који ће, надамо се, кроз судску праксу потврди статус радника стручне и ловочуварске службе као службених лица.