недеља 25 авг 2019
Штампа

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Oбјављују се Решења о изрицању јавне опомене oд 12.10.2018. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлуке о искључењу из чланства oд 27.12.2018. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Одлука о искључењу из чланства oд 28.02.2019. године и Решење о одузимању лиценце од 07.03.2019. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о одузимању лиценци oд 19.03.2019. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

Oбјављују се Решења о изрицању јавне опомене oд 29.05.2019. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документа

 

посетиоци

Ко је на мрежи: 15 гостију и нема пријављених чланова

ТЕМЕ, АНАЛИЗЕ...