недеља 25 авг 2019
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА У ЛОВИШТУ

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), је у протеклом периоду поднела више кривичних пријава којима је покренула кривичне поступке за напад на службена лица у ловишту. Службена лица у ловишту и њихови послодавци су упознати са правоснажним осуђујућим пресудама за напад на службена лица у ловишту, које ће убрзати и олакшати доказивање и спровођење будућих поступака. С обзиром на претходна искуства и коминикацију са тужилаштима, дужни смо да вам укажемо на одређене чињенице које су значајне за доказивање кривичних дела против службених лица као и дела незаконитог лова.

Како је ловочувар службено лице у ловишту, са одговарајућом лиценцом за обављање ловочуварских послова, које је наоружано службеним оружјем, правни заступници одбрану својих клијената заснивају пре свега на доказивању да нападнути није био ловочувар у време извршења дела. То се доказује најчешће оспоравањем да је лицe у незаконитом лову затекао у току радног времена или по радном налогу послодавца. С тим у вези потребно је општим актом послодавца или уговором о раду предвидети да запослени (ловочувар) службене радње обавља у току радног времена или ван радног времена по пријави грађана и радном налогу послодавца. Ловочувар је дужан да води дневник ловочувара у који бележи све радње и дневне обавезе. Значај овог документа је у лакшем доказивању да је ловочувар своје обавезе извршавао у току радног времена или по налогу послодавца односно по пријави грађана. Пожељно је да се у дневник убележе сви битнији догађаји и радње које су спроведене, а нарочито обавештавање полиције, позиви грађана или послодавца, како би остао додатни писани траг о разлозима предузимања одређених радњи.

Такође, оптужбе се често оспоравају преко доказивања да ловочувар није код себе имао службено већ своје приватно оружје и о овоме треба посебно водити рачуна. Подсећамо вас да је за легитимисање ловочувара пред службеницима МУП-а неопходно поседовати следећу документацију: а) копију оружног листа правног лица за службено оружје (ловачке пушке са олученим и неолученим цевима); б) копију Одобрења за распоређивање запослених лица и в) документ којим се лице од стране послодавца задужује са одговарајућим службеним оружјем.

Наглашавамо да је службено лице дужно да се уредно представи приликом легитимисања лица затеченог у вршењу незаконите радње и спровођења својих овлашћења, што подразумева показивање службене легитимације и ознаке ловочувара.

Ради лакшег доказивања кривичних дела против службених лица у ловишту и дела незаконитог лова, потребно је да у најкраћем року о наведеном обавестите послодавце и предузмете све Законом прописане радње како би се горе наведена питања решила у интересу ловних радника и корисника ловишта.

посетиоци

Ко је на мрежи: 13 гостију и нема пријављених чланова

ТЕМЕ, АНАЛИЗЕ...