недеља 25 авг 2019
Штампа

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА У ЛОВИШТУ 

 

Ловачка комора Србије подсећа своје чланове који обављају послове стручне и ловочуварске службе код корисника ловишта  да је Закон о оружју и муницији („Сл. Гласник“, бр. 20/2015, у даљем тексту: Закон) ступио на снагу 4.3.2015. год, а примењује се од 4.3.2016. год.

Законом је, између осталог, предвиђена процедура за набављање и држање оружја правних лица и предузетника у складу са делатношћу којом се баве. Такође, предвиђено је постојање оружног листа за правна лица, као исправе на основу које се држи оружје, а који садржи податке о оружју и власнику оружја. Осим наведеног, правно лице код кога су запослена службена лица која обављају послове ловочуварске и стручне службе, потребно је да у складу са чланом 40. Закона, прибави Одобрење надлежног органа за распоређивање запослених на те послове.

 

Стога је потребно да ловни радници који су запослени у ловачким удружењима или јавним предузећима сходно наведеним  члановима Закона обавесте овлашћена лица у ловачким удружењима или одговорна лица у јавним предузећима, на законски рок за замену исправа (чл. 50. Закона о оружју и муницији), као и на обавезу за сва правна лица код којих су запослени радници стручне и ловочуварске службе, уколико још увек нису прибавили Одобрење надлежног органа за распоређивање запослених лица, да то учине у најкраћем року.

Напомињемо да одговорна лица и лица запослена у правним лицима која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем, морају испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)-7) овог закона и то: 1) да су пунолетна; 2) су држављани Републике Србије или стално настањени странци; 3) су здравствено способна за држање и ношење оружја; 4) нису правноснажно осуђивана на казну затвора за кривична дела: против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против полне слободе, против брака и породице, против имовине, против здравља људи, против опште сигурности људи и имовине, против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против државних органа, против јавног реда и мира, против човечности и других добара заштићених међународним правом или се против њих води поступак за наведена кривична дела; 5) нису правноснажно кажњавана у последње четири године за прекршаје из области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и за прекршаје из овог закона; 6) на основу безбедносно-оперативне провере у месту пребивалишта, боравишта, месту рада, својим понашањем не указују на то да ће представљати опасност за себе или друге и јавни ред и мир; 7) су обучена за руковање ватреним оружјем; као и да имају оправдан разлог предвиђен у чл. 8. став 2. Закона.

Захтев за издавање Одобрења за распоређивање запослених лица, подноси овлашћено лице ловачког удружења или одговорно лице у јавном предузећу надлежном органу унутрашњих послова према седишту правног лица.

По прибављању Одобрења за распоређивање запослених лица, овлашћено лице послодавца задужује раднике стручне и ловочуварске службе са службеним оружјем. Да би ловни радници који обављају послове стручне или ловочуварске службе, за које је прописано коришћење службеног оружја, могли да се легитимишу пред надлежним државним органом потребно је да поседују следећу документацију:

-        копију оружног листа правног лица за службено оружје (ловачке пушке са олученим и неолученим цевима);

-        копију Одобрења за распоређивање запослених лица и

-        документ којим се лице од стране послодавца задужује са одговарајућим службеним оружјем.

посетиоци

Ко је на мрежи: 16 гостију и нема пријављених чланова

ТЕМЕ, АНАЛИЗЕ...