Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНИМ ЕДУКАТИВНИМ СКУПОВИМА

 

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2016. год, организовала је током новембра и децембра месеца текуће године стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање послова ловочуварске службе.

У складу са програмом едукације одређене су следеће теме: „Болести дивљачи и поступци који претходе службеном прегледу одстрељене дивљачи“, „Етика и обичаји у лову и поступање стручног пратиоца“ и „Газдовање дивљим папкарима – селективни и трофејни одстрел (процена пола, старосне класе и трофејне вредности посматране дивљачи)“.

Предавања су одржали еминентни стручњаци из ове области и то: Проф. др Војислав Павловић - Факултет ветеринарске медицине, мр Михајло Хаџи-Павловић - дигогодишњи ловни радник у земљи и иностранству, дипл. инж. Миленко Зеремски – директор Војвођанског ловца и дипл. инж. Ненад Новаковић – руководилац одељења за ловства ЈП Србијашуме.

Стручни скупови којима је присуствовало преко 800 ловних радника су организовани на 8 локација широм Р. Србије. У току едукације ловни радници су имали прилике да обнове постојећа и стекну нова знања, у циљу квалитетнијег обављања послова у ловишту. На крају сваког предавања ловни радници су могли да поставе питања предавачима, размене мишљења и отклоне евентуалне недоумице у раду.  

Уважавајући потребе ловних радника, свим учесницима скупова подељен је приручник, који обрађује тематику везану за ловачку етику и обичаје у лову кроз поступање стручног пратиоца приликом дочека ловца-госта, током извођења лова и по завршетку лова. У прилогу ове едиције налази се српско-немачки речник, са преко 300 речи, израза и конкретних ситуација у лову, који ће олакшати комуникацију ловних радника са потенцијалним ловцима који долазе са немачког говорног подручја.

Едукација ловних радника привукла је велику пажњу јавности, о чему сведоче прилози медија које можете погледати путем следећих линкова, као и фотографије у прилогу.

http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?idvest=4488

https://www.youtube.com/watch?v=BejlQBdG4mM

https://www.youtube.com/watch?v=Y0hT-e2N_8A

http://glaszapadnesrbije.rs/159822/lovacka-komora-srbije-odrzala-predavanje-za-lovocuvare/