уторак 23 Jul 2019
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ СУДСКИХ ПОСТУПАКА У КОЈИМА ЈЕ АНГАЖОВАНА ЛОВАЧКА КОМОРА СРБИЈЕ

 

Ловачка комора Србије као професионална организација ловних радника у протеклом периоду је континуирано и конзистентно реаговала према надлежним државним органима у свим ситуацијама у којима jе дошлa до сазнања да су уопште или појединачно угрожена права њених чланова, а пре свих ловних радника на терену који обављају послове стручне и ловочуварске службе. Комора је својим деловањем успела да се позиционира на ловној сцени Србије али и етаблира пред државним органима као представник ловне струке, са задатком да се многи наслеђени проблеми српског ловства препознају и да се покрене њихово решавање. Један од таквих је и питање статуса ловних радника које захтева системско решавање, али и константно инсистирање на појединачној примени када се таква системска решења поставе. Тако је Комора подношењем кривичних пријава покушала да остваривањем појединачних права наших чланова, истраје на доследној примени системског решења које предвиђа Закон.

 

Кривичне пријаве које је Комора поднела надлежним тужилаштвима уследиле су након сазнања да је на ловне раднике као службена лица извршен физички напад или су ометана у вршењу својих дужности. Осим тога у једном случају поднета је кривична пријава против лица које је фалсификовало лиценцу за обављање послова ловочуварске службе. Досадашњи епилог поднетих пријава су судски поступци покренути на основу подигнутих оптужних аката за напад на службено лице и спречавање службеног лица у вршењу службених радњи. У једном од судских поступака донета је првостепена осуђујућа пресуда за спречавање службеног лица у вршењу службених радњи док је у случају фалсификовања јавне исправе надлежно јавно тужилаштво искористило институт опортунитета.

Осим тога Комора је у неколико наврата пружала помоћ својим члановима у ситуацијама када су била повређена њихова права из области радно-правних односа. Један од таквих случајева је и ситуација у којој је корисник ловишта анексом уговора о раду преместио стручно лице за газдовање ловишта на радно место „ловочувар-административни радник“.

Основни суд у Деспотовцу донео је пресуду којом се поништава Анекс уговора о раду којим је ЛУ „Горња Ресава“ из Деспотовца стручно лице за газдовање ловиштем преместило на радно место „ловочувар-административни радник“. Допис који је Комора упутила Управи за шуме у којем се између осталог наводи да се наведеним Анексом уговора о раду предвиђа радно место „ловочувар-административни радник“, које не познаје Закон о дивљачи и ловству, као ни подзаконски акти, искоришћен је у судском поступку чији је епилог поништење Анекса уговора.

Пресуду погледати овде

Комора ће, као организација која заступа интересе ловних радника, наставити са својим ангажовањем до окончања не завршених поступака који ће, надамо се, кроз судску праксу потврди статус радника стручне и ловочуварске службе као службених лица.

 

посетиоци

Ко је на мрежи: 11 гостију и нема пријављених чланова

ТЕМЕ, АНАЛИЗЕ...